คำอวยพรดีๆ มาสู่ความสำเร็จที่งดงามในปี 2567 - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Friday, January 5, 2024

คำอวยพรดีๆ มาสู่ความสำเร็จที่งดงามในปี 2567

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น.ณ ชั้น 7 ตึกอาคาร 4 มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร หลักสี่ เขตบางเขน กรุงเทพฯ10220 : นายพสุวัชร์ มะโนนัย ประธานสถาบันนักข่าวแห่งประเทศไทย (ที่ 2 ขวามือ) และ ศาสตราจารย์ ดุษฎีบัณฑิต ชัยยงค์ พรหมวงค์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันนักข่าวฯ (ที่ 2 ซ้ายมือ) พาทีมงานสถาบันนักข่าวฯ มีนายสิทธิกร แสนทวี (ที่ 1 ซ้ายมือ),นายมนัสวิน เอมะสิริ (ที่ 1 ขวามือ) มารับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคล จาก คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี (ซ้ายสุดสวมแว่น),รองศาสตราจารย์ประกาศิต โสไกร รองอธิการบดีฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล สุชาติ รองอธิการบดีฯ (ที่ 3 ซ้ายมือ) ในการเตรียมตัวทำงานเริ่มต้นปีใหม่ของ "สถาบันนักข่าวแห่งประเทศไทย" อาคารบ่มเพาะวิสาหกิจฯมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร แก่สังคมคนส่งสารสู่ประชาชน ต่อไป


No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages