“ครูพี่เอ” ใส่เสื้อคลุมนารูโตะ เปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี 2567 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอยุธยา ย้ำ เด็กและเยาวชนทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Monday, January 15, 2024

“ครูพี่เอ” ใส่เสื้อคลุมนารูโตะ เปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี 2567 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอยุธยา ย้ำ เด็กและเยาวชนทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายประพันธ์ ตรีบุผผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ รมช.ศธ.ได้ร่วมใส่เสื้อคลุมนารูโตะในพิธีเปิดงานวันเด็กฯ เช่นเดียวกับ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้ร่วมกันใส่ชุดคอสเพลย์เป็นตัวการ์ตูนต่างๆ เพื่อร่วมกิจกรรมวันเด็กกับนักเรียนและเด็กๆที่มาร่วมงาน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
นายสุรศักดิ์ฯ กล่าวว่า ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2567 ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การนำของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ.ได้ให้ความสำคัญกับการจัดงานวันเด็กเป็นอย่างมาก โดยการจัดงานวันเด็กในวันนี้ เราทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชน ว่าจะเติบโตขึ้นเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ทั้งยังเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นจะทําให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ และจะทําให้เด็กรู้สึกตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ นําไปสู่การสร้างพลังที่เป็นหนึ่ง ในพลังแห่งการพัฒนาต่อไป สําหรับคําขวัญวันเด็ก ปี 2567 จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี คือ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” เป็นคําที่มีความหมายตรงประเด็น ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สําคัญสําหรับเด็กและเยาวชน ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
“ขอให้เชื่อว่าเยาวชนทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ จงฝึกฝนเด็กๆของเราให้พร้อม ให้โอกาสพวกเขาได้แสดงความสามารถในมิติต่างๆตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อให้เกิดทักษะ และมีประสบการณ์ สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการจัดงาน ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ และขออวยพรให้เด็กๆทุกคนพร้อมด้วยครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีความสุขตลอดไป" รมช.สุรศักดิ์ฯ กล่าว
No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages