กอ.รมน.จ.เพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรม "ตลาดนัดแก้หนี้" โดยศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบจังหวัดเพชรบุรี - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Monday, January 15, 2024

กอ.รมน.จ.เพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรม "ตลาดนัดแก้หนี้" โดยศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบจังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี,พ.อ.อัครชัย ทองแดง หน.กลุ่มงานนโยบาย แผน และการข่าวฯ และ จ.ส.อ.อัฐชรัตน์ มณีน้อย ครูฝึก/วิทยากร อพป.กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมกิจกรรม "ตลาดนัดแก้หนี้" โดยศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบจังหวัดเพชรบุรี เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้กับลูกหนี้และเจ้าหนี้ ตามนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมีประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 
โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี/ ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ฯและกอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี จัดเจ้าหน้าที่ร่วมบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป


No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages