DSI สนธิกำลังกับหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบ กรณี นายทุนยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ กว่า 91 ไร่ - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Wednesday, January 31, 2024

DSI สนธิกำลังกับหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบ กรณี นายทุนยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ กว่า 91 ไร่

กรมสอบสวนคดีพิเศษ สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
กรณี นายปรีชา (สงวนนามสกุล) ยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นคดีพิเศษที่ 312/2565 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ทำการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน พบว่ามีนายทุนเข้ามายึดถือครอบครองที่ดินของรัฐในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในพื้นที่ตำบลสะเดาะพง และตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 14 แปลง รวมพื้นที่กว่า 91 ไร่อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 และประมวลกฎหมายที่ดิน
โดยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้การอำนวยการของ พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ นายทัชชกร อรรณนพเพ็ชร รองผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายพงษ์ธวัช อ่วมสำอางค์ ผู้อำนวยการส่วนคดีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 1 พร้อมด้วยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเขาค้อ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช. 2 (เขาค้อ) เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กและศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแม่นา และหมู่ที่ 3 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 14 แปลง รวมพื้นที่ที่มีการเข้ายึดถือครอบครองโดยผิดกฎหมายจำนวน กว่า 91 ไร่
กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช. 2 (เขาค้อ) และหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกรณีดังกล่าว อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้อนุมัติให้กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสืบสวนและสอบสวน ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1)แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พุทธศักราช 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนและขยายผลไปยังผู้ที่กระทำความผิดเข้ายึดถือครอบครองบุกรุกที่ดินของรัฐ เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages