กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เปิดการอบรมภายใต้โครงการ “นายเหมืองน้อยพิทักษ์ชุมชน” - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Saturday, January 27, 2024

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เปิดการอบรมภายใต้โครงการ “นายเหมืองน้อยพิทักษ์ชุมชน”

นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการอบรมภายใต้โครงการ “นายเหมืองน้อยพิทักษ์ชุมชน” โดยมีนายชัยวิทย์ อุณหศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยนางสลิลา ยรรยงสวัสดิ์ เลขานุการกรม,นายชัยยุทธ สุขเสริม ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี และเจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าร่วมงาน ณ บริษัท ศุภศิลาชัย จำกัด โรงโม่หิน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
สำหรับการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน (แร่ในชีวิตประจำวัน) การบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน รวมถึงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว ความปลอดภัยของคนงานในเหมืองแร่และการรีไซเคิล 
ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ การทัศนศึกษาเยี่ยมชมการประกอบการของบริษัทฯ และการฟื้นฟูพื้นที่หลังการทำเหมืองแล้ว นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมนันทนาการ 3 ฐาน ได้แก่ 
1.ฐานอุโมงค์ลับ..ซ่อนแร่ 
2.ฐานวงล้อหมุนเวียนรีไซเคิล และ 
3.ฐานจริงหรือมั่ว ชัวร์หรือไม่ รวมถึงกิจกรรม “แชร์แร่..ให้เพื่อนรู้” 
โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จาก 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี,โรงเรียนหนองโพวิทยา และโรงเรียนช่องพรานวิทยา เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 45 ราย


No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages