DSI ชี้แจงสำนวนลักลอบนำเข้าซากสัตว์ (สุกร) จำนวน 74 ตู้ของสถานีตำรวจแหลมฉบังอยู่ระหว่างการพิจารณา ยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษ - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Tuesday, January 30, 2024

DSI ชี้แจงสำนวนลักลอบนำเข้าซากสัตว์ (สุกร) จำนวน 74 ตู้ของสถานีตำรวจแหลมฉบังอยู่ระหว่างการพิจารณา ยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษ

สืบเนื่องมาจากตามที่ปรากฏการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสารมวลชน กรณีการทำลายซากสัตว์ จำนวน 74 ตู้ ที่ตรวจยึดจากสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ว่าเป็นของกลางในคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และได้มีการฝังกลบทำลายโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีแล้ว เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2567 นั้น
            
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอชี้แจงว่าเรื่องนี้ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 16 ธันวาคม 2566  ส่งสำนวนการสอบสวนที่ด่านกักสัตว์ชลบุรี ได้มาร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้นำเข้าตู้สินค้า จำนวน 74 ตู้ ซึ่งเป็นตู้ตกค้าง จากการสอบสวนพบว่าเป็นสินค้าปศุสัตว์ (ซากเนื้อสุกร-เนื้อไก่) ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายเพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาดำเนินการสอบสวนเป็นคดีพิเศษเนื่องจากมีผู้ต้องหาบางรายเป็นผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ 59/2566 ซึ่งกรณีดังกล่าว พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ให้มอบหมายคณะพนักงานสอบสวนพิจารณาว่าเป็นการกระทำความผิดที่ต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกับคดีพิเศษที่ทำการสอบสวนอยู่แล้วที่จะต้องโอนมาเป็นคดีพิเศษหรือไม่ ซึ่งยังอยู่ระหว่างการเร่งรัดดำเนินการ ทั้งนี้ ระหว่างที่ยังไม่มีคำสั่งรับสำนวนการสอบสวนคดีอาญาดังกล่าวไว้ทำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษ อำนาจการสืบสวนและสอบสวนและการดำเนินการเกี่ยวกับของกลางดังกล่าวจึงยังเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังอยู่ต่อไป ตามข้อบังคับคณะกรรมการคดีพิเศษ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ในคดีพิเศษระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2547
            
อนึ่ง ในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ (สุกร) เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายจำนวน 161 ตู้ นั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการขยายผลการดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องโดยรับเป็นคดีพิเศษแล้ว คดี และในส่วนที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องได้แยกสำนวนคดีพิเศษ ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560ไปแล้ว จำนวน 3 คดี คงเหลือระหว่างการสอบสวน จำนวน 9 คดี และยังคงมีการสอบสวนอยู่ต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages