"บิ๊กต่อ ผบ.ตร." เดินหน้าตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ใต้บังคับบัญชาต่อเนื่อง - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Thursday, January 25, 2024

"บิ๊กต่อ ผบ.ตร." เดินหน้าตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ใต้บังคับบัญชาต่อเนื่อง

ล่าสุดลงพื้นที่ให้กำลังใจตำรวจ สภ.โนนกุง จ.อุบลราชธานี เน้นย้ำการทำงานเพื่อประชาชน
วันที่ 25 ม.ค.2567 เวลา 11.00 น. : พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ สภ.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โดยมี พ.ต.อ.วิสูตร สถิตย์ ผู้กำกับการ สภ.โนนกุง พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.โนนกุง ให้การต้อนรับ โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ร่วมพบปะพูดคุย มอบของบำรุงขวัญ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันอย่างเป็นกันเอง
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้แนะนำแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการตำรวจ สภ.โนนกุง ในการปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข , ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในทุกมิติ,เน้นการขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ใน 4 แนวทางเน้นหนัก คือ การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ การปราบปรามอาชญากรรม และการดูแลสวัสดิการ ขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจ,ให้ผู้บังคับบัญชาดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงจังในทุกระดับ เน้นผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และให้ข้าราชการตำรวจทุกนายร่วมกันสร้างความสามัคคี ผ่านแนวคิด Police’s Home,พัฒนากำลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม และยึดมั่นในหลักจริยธรรม
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ขอชมเชยข้าราชการตำรวจ สภ.โนนกุง ทุกนาย ที่มีความตั้งใจ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ขอให้ทำหน้าที่ของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ด้วยหัวใจเป็นข้าราชการของพระราชาในสายตาชาวบ้าน รักษามาตรฐาน เพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธาต่อไป ซึ่งตนมีความห่วงใย และตั้งใจจะลงพื้นที่ไปเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ใต้บังคับบัญชาทุกพื้นที่ โดยเฉพาะสถานีตำรวจขนาดเล็ก ห่างไกล เพื่อให้กำลังใจและรับทราบปัญหา ตามแนวคิด Police’s Home ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ตำรวจทุกนายไปดูแลประชาชนอย่างเต็มที่
No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages