“ศุภมาส” เปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “นนทรีเกมส์ 2567” ครั้งที่ 49 - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Saturday, January 27, 2024

“ศุภมาส” เปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “นนทรีเกมส์ 2567” ครั้งที่ 49

ชูนโยบาย “สุขภาพ มิตรภาพ และความเป็นเลิศ” มุ่งหวังสร้างเสริมสุขภาวะที่ยั่งยืนในหมู่เยาวชน
เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2567 : น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานในพิธีเปิด “นนทรีเกมส์ 2567” การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม–5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม,ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ผู้บริหาร,บุคลากร,เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา จากทั่วประเทศ ให้การต้อนรับ
น.ส.ศุภมาสฯ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนภายใต้นโยบายการจัดการแข่งขันกีฬาระดับอุดมศึกษา นอกเหนือจากการสร้าง “สุขภาพ มิตรภาพ และความเป็นเลิศ” ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งด้านการท่องเที่ยว และการเพิ่มรายได้ให้ชุมชน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูประเทศในหลากหลายมิติ การจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดนครปฐมซึ่งมีความพร้อมทั้งแหล่งวัฒนธรรม ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิต จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมการแข่งขันได้เป็นอย่างมาก และด้วยประสบการณ์การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติในหลากหลายรายการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบกับการเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคน สถานที่ ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากร นิสิต/นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดิฉันมั่นใจว่า การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งนี้จะบรรลุเป้าหมายได้ตามความคาดหวังของสถาบันเจ้าภาพภายใต้คำขวัญที่ว่า “หลากหลายสู่สรรสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน” 
“การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ มิได้มุ่งหวังแต่เพียงความเป็นเลิศในเชิงกีฬาเท่านั้น แต่ยังต้องมุ่งหวังการสร้างเสริมสุขภาวะที่ยั่งยืนในหมู่เยาวชน ตลอดจนการสร้างสัมพันธไมตรีในหมู่นิสิตนักศึกษาในประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น” รมว.อว.กล่าว
ดร.จงรักฯ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบมหกรรม “นนทรีเกมส์ 2567” ระหว่างวันที่ 27 มกราคม–5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้เป็นนับเป็นวาระสำคัญที่ประชาคม ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขตจะได้มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับนักกีฬา ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ จากทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในกลุ่มเยาวชน ระดับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นกลไกลสำคัญในการพัฒนานิสิตและบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติอีกทางหนึ่ง การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เพื่อ 
1) เป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2) เพื่อเป็นการพัฒนานิสิต นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 
3) ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมศักยภาพของนักกีฬาให้พัฒนายิ่งขึ้น 
4) เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม และ 
5) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งนี้ ใช้ชื่อในการแข่งขันว่า "นนทรีเกมส์ 2567" โดยมีแนวคิดหลักของการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่ 
1) Green คือ การรักษาสิ่งแวดล้อม 
2) Clean คือ ความโปร่งใสในการตัดสินกีฬา และการมีน้ำใจนักกีฬา 
3) Healthy คือ การมีสุขภาพกายใจที่ดี 
4) Wellness คือ ความเป็นอยู่ที่ดี 
จะได้รับความสุขตลอดการแข่งขัน ภายใต้คำขวัญการจัดการแข่งขันที่ว่า “หลากหลายสู่สรรสร้าง สุขภาวะที่ยั่งยืน” นอกจากนี้ยังได้นำ “ไก่” มาเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์นำโชคและให้ชื่อว่า “พี่แสน และ น้องแพง” ซึ่งสื่อถึงการพัฒนาการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านปศุสัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เริ่มจากไก่เป็นชนิดแรก และการจัดแข่งขันครั้งนี้จะจัดขึ้นที่วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งเป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีความสวยงามและมีความพร้อมในเรื่องสนามและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages