คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากรงานพิธีมอบครุสิทธิ์ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2566 - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Monday, January 15, 2024

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากรงานพิธีมอบครุสิทธิ์ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2566

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดงานพิธีมอบครุสิทธิ์ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ศิษย์ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ครู และครูได้ทำพิธีมอบสิทธิ์ความเป็น “ครู” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา และเพื่อเป็นการยกย่องอาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการอนุรักษ์สืบสานต่อยอดวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงามเอาไว้
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ อดีตคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญญัติ เรืองศรี ที่ปรึกษาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ทำการประกอบพิธีมอบครุสิทธิ์ 
ซึ่งพิธีมอบครุสิทธิ์นั้น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เริ่มจัดครั้งแรกในปี พ.ศ.2522 และจัดต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันNo comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages