อว.เตรียมจัดงาน “Future Thailand” โชว์ผลงานรอบ 4 เดือน พร้อมฉายภาพอนาคตบทบาท อว. ยุคใหม่กับการพัฒนาประเทศ ภายใต้การนำของ "รมว.ศุภมาส อิศรภักดี" - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Tuesday, January 9, 2024

อว.เตรียมจัดงาน “Future Thailand” โชว์ผลงานรอบ 4 เดือน พร้อมฉายภาพอนาคตบทบาท อว. ยุคใหม่กับการพัฒนาประเทศ ภายใต้การนำของ "รมว.ศุภมาส อิศรภักดี"

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 11 ม.ค.2567 กระทรวง (อว.) จะจัดงาน “Future Thailand” เพื่อแถลงผลการทำงานตลอดระยะ 4 เดือนที่ตนมาดำรงตำแหน่ง (รมว.อว.) รวมถึงการมองไปในอนาคตเพื่อที่จะพัฒนาประเทศไทยในบทบาทของ (อว.) โดยในงานแถลงดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าจะกล่าวถึงภาพรวมของกระทรวง (อว.) ว่าเป็นกระทรวงที่ดูแลเกี่ยวกับอนาคตของประเทศ และยังเป็นความหวังของประเทศด้วย ซึ่งที่ผ่านมา 4 เดือน มีผลงานต่างๆ มากมาย ภายใต้นโยบาย 2 ด้านที่เดินไปควบคู่กัน คือ ด้านอุดมศึกษา “เรียนดี มีความสุข มีรายได้” ที่ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ขณะที่ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เน้นเรื่องของ “วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ” และ "เน้นประเด็นสำคัญของประเทศ” สิ่งที่สำคัญคือจะชี้ให้เห็นว่ากระทรวง (อว.) ยุคใหม่มีแนวทางที่จะดำเนินงานในอนาคตอย่างไรบ้าง เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนให้เป็นกระทรวงเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประเทศ ขณะเดียวกันก็นำความรู้มาช่วยประชาชนด้วย โดย 4 ประธานที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) และประธานพัฒนาระบบ Higher Education Sandbox QA

รมว.อว. กล่าวต่อว่า สำหรับช่วงบ่ายจะเป็นการพูดถึงอนาคตของประเทศไทย ว่าอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอนาคตในด้านอาชีพการทำงาน โดยผู้อภิปรายประกอบด้วย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามด้วยตัวแทนนักวิจัยที่มีชื่อเสียง และ CEO ของ SEA (Thailand) บริษัท shopee จากนั้นจะเป็นการมอบรางวัลให้แก่บุคคลและองค์กรต่างๆ ที่มีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ที่จะเป็นกำลังขับเคลื่อนอนาคตของประเทศ

“กระทรวง (อว.) เป็นกระทรวงใหม่ล่าสุดของประเทศไทยที่เกิดจากการปฏิรูปประเทศ โดยมีภารกิจสร้างคน สร้างองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัย จนถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสร้างสังคมที่ดีของประเทศ ซึ่ง (อว.) มีบุคลากรกว่า 2 แสนคนในทุกจังหวัดของประเทศไทย มีบุคลากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอยู่จำนวนมาก อีกทั้งยังมีมหาวิทยาลัยเป็นที่ผลิตบัณฑิตให้ประเทศ มีโรงเรียนแพทย์ชั้นนำในทุกภูมิภาค มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่เทียบได้กับประเทศชั้นนำ และสามารถสร้างนวัตกรรมให้ประเทศอย่างมากมาย งาน Future Thailand จึงเป็นความตั้งใจของตนที่ต้องการนำเสนอผลงานในรอบ 4 เดือน พร้อมทั้งเสนอนโยบาย และงานสำคัญที่จะทำในอนาคต ต่อผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ที่ประกอบไปด้วยอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผู้บริหารกระทรวง (อว.) นักวิจัย นักนวัตกรรม ผู้บริหารจากภาครัฐ และเอกชนชั้นนำ”

สำหรับงาน Future Thailand จะมีการ จัดขึ้นที่สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 11 มกราคม 2567 ตั้งแต่ 08.30-16.00 น. ท่านที่สนใจสามารถรับชมผ่านทาง Page Facebook : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม https://web.facebook.com/MHESIThailand

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages