ขอเชิญร่วมอบรม การจัดการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวส้มโอ และมะม่วงมหาชนก เพื่อการส่งออกสหรัฐอเมริกา - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Wednesday, January 3, 2024

ขอเชิญร่วมอบรม การจัดการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวส้มโอ และมะม่วงมหาชนก เพื่อการส่งออกสหรัฐอเมริกา

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและ แปรรูปผลไม้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ จัดการอบรม เรื่อง การจัดการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวส้มโอและมะม่วงมหาชนกเพื่อการส่งออกสหรัฐอเมริกา ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยมีหมายกำหนดการอบรมในวันที่ 17 มกราคม 2567

ช่วงเช้า : ภาคบรรยาย 
1.การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออกส้มโอไปสหรัฐอเมริกา
โดย รศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.การฉายรังสีเพื่อกำจัดแมลงวันทองก่อนการส่งออกสหรัฐอเมริกา โดย ดร สุวิมล เจตะวัฒนะ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
ช่วงบ่าย : ศึกษาดูงานโรงคัดบรรจุ ณ ศูนย์ส่งออกส้มโอโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 

ฟรีตลอดการอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 ท่าน จึงขอเรียนเชิญเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ด้วยการลงทะเบียนสมัครโดยคิวอาร์โค๊ต 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages