พล.ต.ท.สำราญฯ ลงพื้นที่ 3 จว.ชายแดนใต้ มอบแนวทางการปฏิบัติ เน้นหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Sunday, January 7, 2024

พล.ต.ท.สำราญฯ ลงพื้นที่ 3 จว.ชายแดนใต้ มอบแนวทางการปฏิบัติ เน้นหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

ในการแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ในทุกด้านของ ศปก.ตร.สน. และลดความสูญเสียของบุคลากรในทุกรูปแบบ 
พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร./ผบ ศปก.ตร.สน. ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า (ศปก.ตร.สน.) เมื่อวันที่ 3 - 5 ม.ค.2567 โดยมี พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. พร้อมด้วย พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี,พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย,พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.,พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร./รอง ผบ.ศปก.ตร.,พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รอง ผบช.ตชด./รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. และ พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. ร่วมตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ พล.ต.ท.สำราญฯ พร้อมคณะ ได้เข้าพบ พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ณ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า (ค่ายสิรินธร) หารือกับแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง กอ.รมน.ภาค 4 กับ ศปก.ตร.สน. เพื่อให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จากนั้น พล.ต.ท.สำราญฯ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยม ศปก.ตร.สน. หารือการปฏิบัติงานส่วนต่างๆ ซึ่ง พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.ได้รายงานสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้  การเตรียมการด้านกฎหมาย โดยจะมีการประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) ครั้งที่ 1/67 ในวันจันทร์ที่ 8 ม.ค.2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.ท.สำราญฯ เป็นผู้แทนในนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นอกจากนี้ ได้รายงานถึงสถานภาพกำลังพล อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ตลอดจน อาคารที่ทำหารที่พักอาศัย ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไข จากการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา ในด้าน การปฏิบัติการและสนับสนุนได้รายงานสมรรถนะและขีดความสามารถ การปฏิบัติของหน่วยในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำไปใช้ ของข้อมูลบุคคล ยานพาหนะ สถานที่ อุปกรณ์ ในการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่  พร้อมสาธิตการยิงปืนระดับชำนาญการของชุดปฏิบัติการพิเศษ “แดนไทย 54” ณ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี กก.สส.ศปก.ตร.สน.(บูเก๊ะคละ) เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนยุทธวิธี ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมต่อไป
นอกจากนี้ พล.ต.ท.สำราญฯ ได้เดินทางไปพื้นที่ ภ.จ.ยะลา,ภ.จ.นราธิวาส และ ภ.จ.ปัตตานี โดยตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ มว.ฉก.นปพ.ยะลา 1 (ปรามะ) จ.ยะลา ซึ่ง พล.ต.ต.เสกสันต์ ชูรังสฤษฏ์ ผบก.ภ.จ.ยะลา รายงานบรรยายสรุปผลการปฏิบัติ ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วย,ภ.จ.นราธิวาส ตรวจการปฏิบัติของฐานปฏิบัติการ นปพ.นราธิวาส 13 (บาเจาะ) และตรวจการปฏิบัติของ สภ.ศรีสาคร โดยมี พล.ต.ต.ไมตรี สันตยากุล ผบก.ภ.จ.นราธิวาส รายงานบรรยายสรุป ผลการปฏิบัติ ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วย,ส่วน ภ.จ.ปัตตานี มี พล.ต.ต.สันทัด เชื้อพุฒตาล ผบก.ภ.จ.ปัตตานี รายงานบรรยายสรุป ผลการปฏิบัติ ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วย และตรวจการปฏิบัติของ สภ.นาประดู่
พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ ตร./ผบ ตร.ศปก.ตร.สน. เปิดเผยว่า ได้มอบแนวทางการปฏิบัติ พร้อมกำชับให้ใช้ทุกมาตรการเพื่อป้องกันการถูกโจมตีฐานที่ตั้ง ที่พัก ลดความสูญเสียในทุกรูปแบบ สืบสวนก่อนเกิดเหตุ ด้วยการเก็บข้อมูลบุคคล ยานพาหนะ และปราบปรามอย่างต่อเนื่อง ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม ซึ่งทุกประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ จะมีการพิจารณาหารือส่วนที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอ ผบ ตร. เพื่ออนุมัติแนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป
No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages