กระทรวง อว.ตั้ง “คณะทำงานขับเคลื่อนการยุติข้อพิพาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย” - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Saturday, November 4, 2023

กระทรวง อว.ตั้ง “คณะทำงานขับเคลื่อนการยุติข้อพิพาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย”


โดยมีปลัดกระทรวง อว.เป็นประธาน ดึงศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันอุเทนถวาย ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน “ศุภมาส” กำชับให้ดำเนินการด้วยความเป็นธรรม ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาและบุคลากร

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2566 : นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และโฆษกกระทรวง (อว.) เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือเพื่อดำเนินการตามคำตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำเนินแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (มทร.ตะวันออก) วิทยาเขตอุเทนถวาย ย้ายออกจากพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย 


โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวง (อว.) เป็นประธาน และมีสำนักงานปลัดกระทรวง (อว.),สำนักงานอัยการสูงสุด,สำนักงบประมาณ,กรมธนารักษ์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วม 


โดยเมื่อวันที่ 25 ต.ค.2566 ที่ผ่านมา รมว.กระทรวง (อว.) มีนโยบายให้ทุกฝ่ายหาทางออกร่วมกัน ในที่ประชุมจึงได้มีมติให้ตั้ง “คณะทำงานขับเคลื่อนการยุติข้อพิพาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย” โดยมีกระทรวง (อว.) เป็นหน่วยงานกลาง เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในการดำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


โฆษกกระทรวง (อว.) กล่าวต่อว่า ขณะนี้ กระทรวง (อว.) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุดดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ปรึกษา นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง (อว.) เป็นประธาน คณะทำงานประกอบไปด้วย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง (อว.) ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมธนารักษ์ ผู้แทนสำนักงบประมาณ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ตะวันออก นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย นายกสโมสรนักศึกษา (เขตพื้นที่อุเทนถวาย) มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (อว.) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง (อว.) และผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวง (อว.)


“คณะทำงานชุดนี้จะมีอำนาจหน้าที่ในการหาแนวทางยุติข้อพิพาทในพื้นที่ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย รวมถึงสร้างความเข้าใจ สนับสนุนการดำเนินการและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ มทร.ตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยคำนึงถึงความเป็นอัตลักษณ์และเจตนารมณ์ของการจัดตั้งวิทยาเขตอุเทนถวาย ซึ่ง รมว.กระทรวง (อว.) ได้กำชับให้คณะทำงานดำเนินการทุกอย่างด้วยความเป็นธรรม รอบคอบ และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาและบุคลากร” นางสาวสุชาดาฯ กล่าว

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages