ทูตอังกฤษ-ผู้แทนยูเอ็นร่วมรำลึกวันเหยื่อโลก "หมอแท้จริง" เสนอ 3 มาตรการเปิดผับถึงตี 4 - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Sunday, November 19, 2023

ทูตอังกฤษ-ผู้แทนยูเอ็นร่วมรำลึกวันเหยื่อโลก "หมอแท้จริง" เสนอ 3 มาตรการเปิดผับถึงตี 4


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ
: มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) 

โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและอดีตประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาด้านความปลอดภัยทางถนนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก,นายนิกร จำนง ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,Ms.Katrin Luger,Chief,Transport Research and Policy Section,Transport Division
ผู้แทน UNESCAP Thailand Dr.Jos Vandelaer ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย,Mr.David Thomas อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย Ms.Anna Jakenberg Brinck,Deputy Head of Mission Embassy of Sweden

นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ,นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย นายภาคภูมิ วิริยะพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัด (มหาชน),ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,นางสาวพรรณี ปิติกุลตัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด,นางสาวธาริณี ปานเขียว ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 

เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน,นาวาเอก (พิเศษ) นพ.พิสิทธ์ เจริญยิ่งรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ประธานมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน,นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ผู้จัดการแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน,นางสาวมัสลิน คุโณภาสวรกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารและจัดการ AIP Foundation 

นางรัชนี สุภวัตรจริยากุล (คุณแม่หมอกระต่าย),นายทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายประจำสำนักผู้จัดการใหญ่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง,นายเกษม สังข์ภิรมย์ ผู้แทนมูลนิธิประชาปลอดภัย,ผู้แทนมูลนิธิร่วมกตัญูญู,ผู้แทนสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ผู้แทนสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 แขกผู้มีเกียรติ พร้อมด้วยเหยื่อเมาแล้วขับผู้สูญเสีย ร่วมงานด้วยเป็นจำนวนมาก

นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นปัญหาสำคัญของโลกจนองค์การสหประชาชาติต้องกำหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนพฤศจิกายน เป็นวันโลกรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566
สำหรับประเทศไทยรัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปีพ.ศ.2555 กำหนดให้วันโลกรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติ และเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมเพื่อร่วมรำลึกถึงเหยื่อจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่มูลนิธิเมาไม่ขับรู้สึกเป็นห่วงก็คือ นโยบายของรัฐบาลที่จะอนุญาตให้สถานบันเทิงสามารถเปิดบริการถึงเวลา 04.00 น. โดยจะเริ่มในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เพื่อต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวและเทศกาลปีใหม่ 2567 มูลนิธิเมาไม่ขับ จึงขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐา ทวีสิน ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลขอให้พิจารณามาตรการลดปัญหาเมาแล้วขับ ก่อนที่จะพิจารณานโยบายเปิดสถานบันเทิงถึงเวลา 04.00 น. ดังนี้

1.ขอให้มีกฎหมายกำหนดให้มีการตรวจแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เมื่อเกิดอุบัติเหตุจนมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต และกำหนด
ความผิดของเจ้าหน้าที่กรณีละเลยการปฏิบัติไม่ตรวจแอลกอฮอล์

2.ขอให้พิจารณาแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษผู้ที่เมาแล้วขับชนคนตายให้มีโทษจำคุกจาก 3-10 ปี เป็น 12-15ปี เพื่อหลีกเลี่ยงการรอลงอาญา

3.ขอให้พิจารณากฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยให้ผู้มาใช้บริการเมาแล้วขับไปชนคนจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า
เหรียญมี 2 ด้านเสมอ นโยบายเปิดสถานบันเทิงถึงเวลา 04.00 น. เชื่อว่าจะส่งผลให้สถานบันเทิง คนทำมาค้าขาย นักดนตรี พนักงานเสิร์ฟ ฯลฯ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็จะมีคนเมาแล้วขับเพิ่มมากขึ้น คนบาดเจ็บ เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ทำงานหนักขึ้น รัฐบาลจึงต้องคิดให้รอบคอบ และมีมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาเมาแล้วขับที่จะเพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่โยนปัญหามาให้ประชาชนเป็นผู้รับเคราะห์จากนโยบายดังกล่าว เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าว

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages