สมาคมแม่บ้านตำรวจร่วมตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Thursday, November 23, 2023

สมาคมแม่บ้านตำรวจร่วมตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค


#บำรุงขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวในสังกัดตำรวจภูธรภาค1

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2566
ระหว่างเวลา 10.00-15.30 น. : คุณนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ,คุณอภิรมย์ ทรวดทรง อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ,คุณสายพิณ สมพงษ์ กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ,คุณวัชรี แก้วแสงเอก ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1,คุณสิริรักษ์ ครูวัฒนเศรษฐ์ กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ,พล.ต.ท.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผบช.ภ.1,พล.ต.ต.กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน ผบก.อก.ภ.1
คณะชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1,คณะที่ปรึกษา ผบช.ภ.1,สมาคมอนุเคราะห์คลองเตย (ประเทศไทย) และ คุณต้องจิต วรุณโณ

ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวในสังกัด บช.ภ.1 ณ อาคารที่ทำการ ภ.1 และอาคารบ้านพักอิสระ บช.ภ.1

โดยมีกิจกรรม ดังนี้
- ตรวจสุขภาพให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว โดยแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจ ตรวจโรคทั่วไป,ตรวจวัดสายตาพร้อมจัดทำแว่นสายตา,กายภาพบำบัด ฟื้นฟูความเจ็บของกล้ามเนื้อ และแจกไม้เท้าให้กับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.1 ชั้น 1 อาคาร ภ.1
-จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ตำรวจ ภ.1
-ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่พักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระ ภ.1 และข้าราชการตำรวจ บก.อก.ภ.1 ณ บริเวณหน้าอาคารบ้านพักอิสระ ภ.1

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages