“เสมา 2” เปิดงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ Coaching เป้าหมายชีวิต ชื่นชม - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Sunday, November 19, 2023

“เสมา 2” เปิดงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ Coaching เป้าหมายชีวิต ชื่นชม


เป็นกิจกรรมที่ดีเสมือนเข็มทิศให้ข้อมูลการศึกษา-แหล่งเงินทุน หนุน ปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 : นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ Coaching เป้าหมายชีวิต ที่ โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี​ พล.อ.ศรุต​ นาควัชระ​ ผอ.ศูนย์ยวพัฒน์​ มูลนิธิ​รัฐบุรุษ​ พลเอกเปรม​ ตติณสูลานนท์,นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​,ดร.เกษศิรินทร์​ สุวรรณ​สุนทร​ ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว,ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำผอ.สพม.พระนครศรีอยุธยา​ นักเรียน นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

นายสุรศักดิ์ฯ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานแนะแนว การศึกษาและอาชีพ Coaching เป้าหมายชีวิตในครั้งนี้ (ศธ.) ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการศึกษาของประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ.ได้มอบนโยบายการศึกษาที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างคุณภาพให้กับผู้เรียน และสร้างคุณภาพชีวิต ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ภายใต้ แนวทางจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน ส่งเสริมการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต 

“ในส่วนของรัฐบาล ได้มีนโยบายด้านการศึกษาที่จะปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ รวมทั้งเสริมสร้าง ศักยภาพของผู้เรียน ตามความถนัด ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึง เพื่อต่อยอด ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยไม่ละเลยการศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของประเทศ และการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ เพื่อให้มีความพร้อม ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลกสมัยใหม่ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ให้ความสำคัญต่อความมีคุณภาพของครูทั้งประเทศ รวมไปถึงครูแนะแนว เพื่อช่วย ให้นักเรียนได้รับคำแนะนําด้านเนื้อหาของวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ ตัดสินใจเลือกเรียนและประกอบอาชีพ รวมไปถึงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของนักเรียนทุกคน” รมช.ศธ. กล่าว 

นายสุรศักดิ์ฯ กล่าวต่อว่า กิจกรรมงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ Coaching เป้าหมายชีวิต เป็นกิจกรรมที่ดีเสมือนเข็มทิศช่วยแนะแนวข้อมูลการศึกษา ทั้งระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมไปถึงแหล่งทุนการศึกษา ตามที่มีการเสริมสร้างคุณธรรมให้กับเยาวชน ทั้งนี้ขอแสดงความชื่นชมทุกท่าน ที่ได้เสียสละแรงกาย แรงใจ ร่วมมือกัน จัดกิจกรรม ที่มีคุณค่ายิ่งในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้ร่วมจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ กับสังคมและเยาวชนอีกในโอกาสต่อไป ขอให้การจัดกิจกรรมในวันนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ดังเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 

จากนั้น รมช.ศธ.พร้อมคณะ​ผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมบูธ​ แนะแนวการศึกษา​ จากทั้ง​ อาชีวศึกษา​ อุดมศึกษา และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages