“ศุภมาส” มอบโอวาทนักศึกษาจีน ม.หัวเฉียวฯ - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Thursday, November 16, 2023

“ศุภมาส” มอบโอวาทนักศึกษาจีน ม.หัวเฉียวฯ


ให้สั่งสมความรู้ด้านวิชาการ ประสบการณ์ชีวิต สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง สร้างมิตรภาพที่ยั่งยืน ขอบคุณที่เลือกไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการศึกษา พร้อมจะดูแลนักศึกษาจีนอย่างที่ดีสุด  

วันที่ 17 พ.ย.2566 : นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบโอวาทแก่นักศึกษาชาวจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ได้เข้าศึกษาในรายวิชาการเจรจาทางธุรกิจ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 53 คน โดยมี นายชยุต ภุมมะกาญจนะ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี,นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง,นายศุภชัย ใจสมุทร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี,นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ที่ปรึกษา รมว.มหาดไทย,นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว.,นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี,นายทศพร เลิศพิเชฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มฉก. และคณะอาจารย์ มฉก. เข้าร่วม ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
นางสาวศุภมาสฯ กล่าวว่า ในนามของรัฐบาลไทย ยินดีต้อนรับนักศึกษาชาวจีนที่ได้มาเยือนทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ ประเทศไทยและประเทศจีนนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน ภายใต้สายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านความร่วมมือทางยุทธศาสตร์และด้านความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีนซึ่งกำลังจะครบรอบ 50 ปี ในปี 2568 ที่กำลังจะถึงนี้ ทั้ง 2 ประเทศมีความตั้งใจร่วมกันที่จะยกระดับความร่วมมือร่วมกันทุกมิติ โดยเฉพาะด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การที่ มฉก. มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศจีนก็นับเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีทั้งในระดับสถาบัน และระดับประชาชนด้วยกัน จากสถิติที่ผ่านมายังพบว่า มีนักศึกษาจีนมาศึกษาต่อในประเทศไทยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 โดยมีจำนวนถึง 21,906 คน จากนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด 36,060 คน และในอนาคตนักศึกษาแลกเปลี่ยนเหล่านี้จะกลายเป็นผู้นำในหลากสาขาอาชีพ ในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นเช่นนี้จะถูกต่อยอดออกไปเป็นความร่วมมืออื่นๆ อย่างกว้างขวางออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

“ขอให้นักศึกษาจีนทุกคนที่ได้เข้ามาเล่าเรียนที่ประเทศไทยได้สั่งสมความรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์ชีวิต หวังว่าทุกคนจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง ชิมอาหารที่ไม่เคยชิม ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น เรียนรู้ภาษาใหม่ๆ และสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืน พร้อมขอให้มั่นใจว่า เราจะดูแลนักศึกษาจีนอย่างที่ดีสุด และขอบคุณที่เลือกเมืองไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการศึกษา” นางสาวศุภมาสฯ กล่าว

ด้านนายทศพรฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ก่อตั้งขึ้นโดยนักธุรกิจชาวจีนที่ประสบความสำเร็จ ด้วยปณิธานคือ “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม” โดย มฉก. มีความเข้มแข็งในด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ นอกจากนั้นยังได้จัดการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนทุกมิติ มุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในเรื่องการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน ผ่านการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการตั้งมั่นที่จะบ่มเพาะนักศึกษาให้มีศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรม และสามารถตอบแทนสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages