“ชวน” ชี้กองทัพต้องมีความมั่นคงทางการทหาร การจะซื้ออาวุธต้องเท่าที่จำเป็น - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Sunday, November 19, 2023

“ชวน” ชี้กองทัพต้องมีความมั่นคงทางการทหาร การจะซื้ออาวุธต้องเท่าที่จำเป็น


ขณะที่หลักสูตร มส.รุ่น 16 เปิดอบรมอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ที่อาคารออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ : พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิจัดการเพื่อความมั่นคง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 16 โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสาธารณะ จำนวน 150 คน

พลเอก ดร.มารุต ปัชโชตะสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง กล่าวถึงวิสัยทัศน์หลักสูตร มส.4 สร้าง ประกอบด้วย สร้างความมั่นคงแห่งชาติ สร้างความมั่นคงของมนุษย์ สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

ทั้งนี้ ผู้อบรมจะได้ศึกษาและรับทราบข้อมูลใหม่ๆ ที่ทันสมัยเป็นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนในปัจจุบัน เกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ในด้านต่างๆ สามารถสังเคราะห์แนวทาง ในการเสริมสร้างปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ สังคมและประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม

ด้าน นายชวน หลีกภัย อดีตประธานรัฐสภา กล่าวบรรยายพิเศษตอนหนึ่งถึงความมั่นคงด้านทหาร สมัยที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมมองว่า กองทัพเขามีความจำเป็นที่ต้องมีอาวุธ เพียงแต่ว่าอาวุธนั้นต้องมีคุณภาพ ไม่ใช่ซื้อตามที่พ่อค้าแม่ค้าขายอาวุธมาขอให้ซื้อ แล้วเมื่อซื้อแล้วอีก 10 ปี ก็ไม่ได้ใช้ เพราะมันไม่มีสงคราม และไม่รู้แท้จริงแล้วอาวุธนั้นใช้ได้หรือไม่ 

สมัยนั้นตนได้พูดกลางที่ประชุมสภากลาโหม ตอไปนี้ทำอะไรทุกอย่างต้องตรงไปตรงมา จะไม่มีใครมาวิ่งรัฐมนตรีซื้ออาวุธอีกแล้ว หรือการใช้หน่วยทหารวางแผนโกงเลือกตั้งหรือจะสั่งให้ทหารเวียนเทียนเลือกตั้งจะไม่มี ต้องทำตรงไปตรงมา 

นอกจากนี้ ยังได้ปฏิรูปกองทัพ โดยสั่งยกเลิกนายพลแดดเดียว ขอเปลี่ยนตัว ผบ.ทบ. ที่ถูกเสนอชื่อมา โดยขอเลือกทหารที่สุจริตเชื่อถือได้ คือ พลเอก สุรยุทธ จุลานนท์ มาช่วยปฏิรูปกองทัพ มีการปรับกองทัพ ปรับทูตทหาร รวมสำนักงานให้อยู่ที่เดียวกัน ประหยัดงบประมาณ สิ่งไหนที่ไม่จำเป็นก็ยกเลิกไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages