การท่องเที่ยวและหอการค้าจ.ศรีสะเกษ ตอบรับการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ศรีสะเกษ - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Tuesday, November 21, 2023

การท่องเที่ยวและหอการค้าจ.ศรีสะเกษ ตอบรับการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ศรีสะเกษ


เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษจัดการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ผอ.วช.) เป็นประธานในพิธี พร้อมกับ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และ นางสาวลลนา ศรีคราม รองประธานหอการค้า จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกล่าวต้อนรับ

พร้อมนี้ ร้อยตำรวจโท เนติชนม์ ยศแผ่น จาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ผู้ให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบินโดรน พร้อมด้วยบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตลอดจนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม ณ หอประชุมสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ผอ.วช.) กล่าวว่า (วช.) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับโดรน การคิดค้นและพัฒนาซอฟต์แวร์การสั่งงานโดรนแปรอักษร ได้สร้างโอกาสให้กับประเทศไทยในหลายมิติทั้งด้านการพัฒนาสมรรถนะเยาวชน ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร ด้านการบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น ในด้านการใช้เทคโนโลยี “โดรนแปรอักษร” นี้ เป็นอีกโอกาสและการทำงานแบบบูรณาการ ที่สามารถขยายผลการดำเนินงานเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับ "โดรน" (Drone) ให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตลอดทั้งเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดประยุกต์ใช้กับการทำงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในจังหวัดศรีสะเกษ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

ด้าน นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอย่างโดรนเข้ามามีส่วนช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว รวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการบินโดรน จาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” นั้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม 400 คน ณ หอประชุมสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จะเห็นได้ว่าปัจจุบันอากาศยานโดรนเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพมากและมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญในโลกอนาคต ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งศึกษาและเตรียมความพร้อมในเรื่องโดรนให้มากขึ้น พร้อมนี้ ร้อยตำรวจโท เนติชนม์ ยศแผ่น จาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ร่วมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบินโดรน ให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตลอดจนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่ว ณ หอประชุมสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

สำหรับผู้ที่สนใจอยากฝึกอบรม ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สามารถติดตามข่าวสารการอบรมได้ที่ Facebook Fanpage : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages