รมว.ศึกษาฯ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Wednesday, November 29, 2023

รมว.ศึกษาฯ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


เอ่ยชมคุรุสภา ดำเนินการจัดทดสอบยอดเยี่ยม ไร้ปัญหาทุจริต

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2566 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ ประธานกรรมการคุรุสภา พร้อมด้วย ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา,ดร.สุดา สุขอ่ำ รองเลขาธิการคุรุสภา,ผศ.ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ รองเลขาธิการคุรุสภา คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 รอบที่ 4 ณ ศูนย์สอบภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งคุรุสภาได้จัดการทดสอบผ่านระบบ Computer-Based ทั่วประเทศเป็นครั้งแรก

พลตำรวจเอกเพิ่มพูนฯ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสนามทดสอบ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ รวมถึงมาให้กำลังใจแก่ผู้เข้าทดสอบทุกคน ซึ่งภาพรวมของการจัดการทดสอบฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้แล้ว การจัดการทดสอบโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดทดสอบผ่านระบบ Computer-Based มีความทันสมัย สะดวก และปลอดภัย ซึ่งนอกจากศูนย์สอบภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งนี้แล้วนั้น จากรายงานพบว่า การจัดการทดสอบในทุกสนามสอบอีก 7 แห่ง ก็ได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกัน รวมทั้ง การจัดการทดสอบทั้ง 3 รอบที่ผ่านมาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกสนามสอบปฏิบัติตามมาตรการ การเข้ารับการทดสอบอย่างเคร่งครัด

ขณะที่ในส่วนของข้อสอบที่ใช้จัดการทดสอบนั้น เป็นไปตามมาตรฐานของการทดสอบ โดยจะเป็นข้อสอบ ในแนวทางการวัดเชิงสถานการณ์ (Situation-Based Testing ซึ่งเป็นข้อสอบเชิงบูรณาการความรู้ทักษะ และคุณลักษณะที่เป็นองค์รวมที่ แสดงถึงการแสดงออกของสมรรถนะตามวิชาชีพครู ตามขอบเขตสถานการณ์การทำงานของครู ซึ่งหลักสูตรผลิตครูได้สอนในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว และนักศึกษาได้พบเจอในการฝึกประสบการณ์วิซาชีพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 คุรุสภาได้จัดขึ้นจำนวน 4 รอบ มีผู้เข้ารับการทดสอบฯ จำนวนทั้งสิ้น 15,932 คน จำแนกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบตามสนามสอบ ได้แก่ สนามสอบกรุงเทพฯ จำนวน 3,890 คน จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2,109 คน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2,642 คน จังหวัดลำปาง จำนวน 1,671 คน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1,413 คน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 500 คน จังหวัดสุราษฎ์ธานี จำนวน 2,105 คน และจังหวัดสงขลา 1,557 คน และเมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบทุกสนามในวันนี้แล้ว

จะประกาศผลสอบในวันที่ 15 มกราคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ https:/ksp66.thaijobjob.com/ และผ่านระบบ "KSP Self- Senvice" ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยสามารถตรวจสอบและพิมพ์ผลการทดสอบฯ เป็นรายบุคคลในรายวิชาที่เข้าทดสอบผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยตนเอง "ตนได้กำชับให้คุรุสภาดำเนินการจัดทดสอบด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเบื้องต้นนั้นยังไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ก็ถือว่าดำเนินการจัดการทดสอบได้ดี โดยตนมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการในการจัดทดสอบจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพื่อส่งผลให้ได้ผู้ที่จะมาประกอบวิชาชีพครู ที่สามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนของประเทศชาติต่อไป" รมว.ศธ. กล่าวNo comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages