อว.ห่วงฝนตกหนักภาคใต้ เตือนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Monday, November 20, 2023

อว.ห่วงฝนตกหนักภาคใต้ เตือนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส


มอบ สสน.ระดมกำลังร่วมกับเครือข่ายพร้อมรับมือ ชวนประชาชนโหลดแอป ThaiWater ติดตามสถานการณ์น้ำล่วงหน้า
วันที่ 20 พ.ย.2566 : นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับมอบหมายจากนางสาวศุภมาส อิศรภักดี (รมว.อว.) ให้เป็นผู้แทนตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ (สสน.) พร้อมหารือการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และสนับสนุนการรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผอ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมนำชม หน่วยวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำเคลื่อนที่ (Mobile War Room) เทคโนโลยีโทรมาตรอัตโนมัติตรวจวัดข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำ ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงรองรับคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติและระบบคาดการณ์สถานการณ์น้ำ

ในการนี้ เลขานุการ (รมว.อว.) ได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปการคาดการณ์สถานการณ์น้ำ ณ ห้องบัญชาการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ มีนายนิติทิศน์ เลาบวรเศรษฐี ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ข้อมูล  มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้ร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย นายฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ ผอ.ศูนย์อํานวยการนํ้าแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ,นายดอเล๊าะอาลี สาแม ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าชุมชนตําบลพร่อน เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ลุ่มน้ำปัตตานี (เครือข่าย 3 จังหวัดชายแดนใต้),นายสมพงษ์ วงศ์ แก้ว หัวหน้าฝ่ายการโยธา ศูนย์บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำตรัง เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช,นางสาวจุรีพร อยู่พัฒน์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าชุมชนทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช,นายณัฐพงศ์ บุษปะเวศ คณะทํางานป้องกันนํ้าท่วม บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด,นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 (สุราษฎร์ธานี) และผศ.ดร.ณัฐพล แก้วทอง อาจารย์ประจําหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และสนับสนุนการรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

จากนั้น นางสาวสุชาดาฯ กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของภาคใต้ จนทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายสำคัญต่างๆ เริ่มมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา รวมถึงบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง (รมว.อว.) มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงได้มอบหมายให้ สสน. สนับสนุนการแจ้งเตือนสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนภาคใต้ รวมทั้งให้ข้อวิเคราะห์สำหรับเตรียมการรับมืออุทกภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งการร่วมจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยส่วนหน้า กับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยให้ สสน.สนับสนุนเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเครื่องมือและระบบเทคโนโลยีต่างๆ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้ง รถ Mobile War Room สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศแจ้งเตือนอัตโนมัติ ระบบคาดการณ์สถานการณ์น้ำเต็มรูปแบบ 12 ระบบ และแอปพลิเคชันติดตามสถานการณ์น้ำ ThaiWater รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมประสานงานและรับข้อมูลสถานการณ์น้ำจาก สสน. เกิดเป็น “โมเดล (อว.) แจ้งภัยน้ำ” สื่อสารเตือนภัยจากภาควิชาการสู่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งนำความเชี่ยวชาญทางเทคนิควิชาการ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับจังหวัดในการเตรียมการรับมือให้กับพื้นที่เสี่ยงภัย

ทั้งนี้ ในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (รมว.อว.) ได้มอบนโยบายให้ (อว.) สนับสนุนทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและอุ่นใจแม้จะอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงภัยนี้No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages