ผช.รมว.ศธ.สิริพงศ์ฯ เปิด “โครงการส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียนและนักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภททั่วประเทศ” - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Sunday, November 5, 2023

ผช.รมว.ศธ.สิริพงศ์ฯ เปิด “โครงการส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียนและนักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภททั่วประเทศ”


ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 และพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประจำปี 2566 


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. : พลตำรวจเอก​ เพิ่มพูน​ ชิด​ชอบ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ มอบหมาย​ให้​ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียนและนักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภททั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 และพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประจำปี 2566” โดยมี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นางสุมิตรา ทองแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) ผู้บริหารสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ


นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ในการจัดงานในครั้งนี้ว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จัด “โครงการ ส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ทุกประเภท ทั่วประเทศ  ครั้งที่ 5  ประจำปี 2566” ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน โรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภท ทั่วประเทศ  และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ทุกประเภท ทั่วประเทศ ในด้านการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์ การจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบ ทุกประเภท ทั่วประเทศ ให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณชน


กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันแรงงานทักษะสูง ใน 8 สาขา ให้สอดรับกับหมุดหมายและแผนงาน Quick  Win ของรัฐบาล ได้แก่ สาขาอาหาร โดยปรับหลักสูตรอาชีพระยะสั้น สาขาเกม ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน ในการสร้างเกมที่ตรงกับความต้องการของตลาด สาขาแฟชั่น สาขาศิลปะ สาขาการออกแบบ ส่งเสริมการเรียนการสอนออกแบบแฟชั่นตามอัตลักษณ์ความเป็นไทย ถูกใจตลาดโลก สาขาดนตรี สาขากีฬา ส่งเสริมการสอนเพื่อสร้างพื้นฐานดนตรีและกีฬาในระดับมัธยมศึกษาให้เข้มข้น และ สาขาหนังสือ ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดและสถาบันหนังสือทั่วประเทศ ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย และจัดตั้งสถาบันหนังสือและการอ่านแห่งชาติ การจัดการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ ประเภทเสริมสร้างทักษะ ประเภทศิลปะและการกีฬา เป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นตามหลักสูตร มีความพร้อมมาก ในการช่วยเสริมนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล ได้เป็นอย่างดี กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หาแนวทางวิธีการสนับสนุนส่งเสริม โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน อย่างเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น


นายสิริพงศ์ฯ กล่าวอีกว่า ตนขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภททั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัลในวันนี้ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน และขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) ที่ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล 


ด้าน นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการ (กช.) กล่าวด้วยว่า โรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภท ทั่วประเทศ ที่อยู่ภายใต้กำกับของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ นั้น ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร ผู้เรียน และนักเรียนนั้น ล้วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการเรียนทางด้านทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพต่างๆ ทักษะดนตรี การแสดงศิลปะ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และส่งเสริมการเรียน ทุกช่วงวัย เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เน้นผู้เรียนจบแล้วประกอบอาชีพทำงานได้จริง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของกระทรวงศึกษาธิการ 

      

สำหรับการจัดโครงการ “โครงการส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียนและนักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภททั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 และพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประจำปี 2566” ในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566 พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณให้กับผู้บริหารครูผู้สอน นักเรียน และพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ทุกประเภท ทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,228 คนNo comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages