“ศุภมาส” หารือเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Friday, November 3, 2023

“ศุภมาส” หารือเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย


ขยายความร่วมด้านชีววิทยาศาสตร์ ทั้งการแพทย์จีโนมิกส์- การแพทย์ทางเลือก พร้อมเตรียมร่วมประชุมรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ Belt and Road Initiative พ.ย.นี้ ณ นครฉงชิ่ง ด้าน “หัวเว่ย” นำทีมเข้าพบผนึกกำลังสร้างแพลตฟอร์มพัฒนาเทคโนโลยี-กำลังคนด้านดิจิทัลของไทย

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2566 นายหาน จื้อเฉียง (Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษา รมว.กระทรวง (อว.) น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.กระทรวง (อว.) และ รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง (อว.) ร่วมหารือฯ ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า (ถนนโยธี) กระทรวง (อว.)

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมและการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระหว่างกันบนพื้นฐานความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ของสองประเทศ เพื่อยกระดับความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในภาพใหญ่ให้มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและให้เกิดประโยชน์ร่วมกันมากยิ่งขึ้น

นางสาวศุภมาสฯ กล่าวว่า ตนและ นายหาน จื้อเฉียงได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประเด็นความร่วมมือที่สำคัญ ด้านการอุดมศึกษา ได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/ครูผู้สอน การส่งครูอาสาสมัครจีนมาสอนในไทย ทุนการศึกษา การจัดตั้งสถาบันขงจื๊อในประเทศไทย 17 แห่ง และการจัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนทุกปี  โดยในส่วนของความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกิจกรรมความร่วมมือที่โดดเด่น อาทิ การร่วมพัฒนาเครื่องโทคาแมคเครื่องแรกของประเทศไทย การพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศ ที่จะสามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมธุรกิจอวกาศได้ในอนาคต

“ที่สำคัญ จะมีการขยายความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science) ทั้งการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์ทางเลือก ที่จะช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและเจ็บป่วยน้อยลงซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ตนยังได้รับเชิญจากรัฐบาลจีนให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ Belt and Road Initiative ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ ณ นครฉงชิ่ง ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้หารือความร่วมมือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน รวมทั้งจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคประชาชนระหว่างไทยและจีนอีกด้วย” นางสาวศุภมาส กล่าว

จากนั้น นายเอดิสัน ซู ประธานกรรมการ บจก. หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ได้นำคณะผู้บริหารเข้าพบนางสาวศุภมาส พร้อมหารือความร่วมมือสร้างแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลของไทย ภายหลังการหารือ นางสาวศุภมาส กล่าวว่า กระทรวง (อว.) พร้อมร่วมมือกับ บจก. หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) สร้างแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล โดยมีมหาวิทยาลัยกว่า 30 แห่งเข้ามาร่วมบ่มเพาะทักษะด้านดิจิทัลให้แก่นักศึกษา และพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ นอกจากนี้ ยังพร้อมร่วมมือในการพัฒนาด้าน 5G solution สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้ามาเป็นแกนหลักในการร่วมขับเคลื่อนกับ บจก.หัวเว่ย

โอกาสนี้ ผู้บริหาร บจก.หัวเว่ย ได้เรียนเชิญ รมว.กระทรวง (อว.) ไปเยี่ยมชม Huawei Research and Development Center ณ นครเซี่ยงไฮ้ และสำนักงานใหญ่ของ Huwei ณ เมืองเซินเจิ้น ในโอกาสที่ รมว.กระทรวง (อว.) จะเดินทางเยือนจีนเพื่อร่วมประชุมรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดือน พ.ย.นี้ อีกด้วย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages