“ศุภมาส” หารือผู้นำตัวแทนภาคธุรกิจ หาแนวทางความร่วมมือระหว่างกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและภาคเอกชน ดันงานวิจัยสู่ห้าง มุ่งตอบโจทย์ภาคธุรกิจ - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Friday, November 3, 2023

“ศุภมาส” หารือผู้นำตัวแทนภาคธุรกิจ หาแนวทางความร่วมมือระหว่างกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและภาคเอกชน ดันงานวิจัยสู่ห้าง มุ่งตอบโจทย์ภาคธุรกิจ


วันที่ 3 พ.ย.2566 : นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.กระทรวง (อว.) เข้าหารือกับคณะผู้นำภาคธุรกิจ นำโดย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหาแนวทางความร่วมมือระหว่างกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมี ศ.นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เป็นผู้ให้ข้อมูลภาพรวมการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และภาคเอกชน ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ 


นางสาวศุภมาสฯ กล่าวว่า กระทรวง (อว.) มีภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการจับมือกับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ได้แก่ การเตรียมกำลังคนของประเทศให้มีทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ ด้านการทำธุรกิจ สามารถนำความรู้ มาใช้สร้างรายได้จริง ตั้งแต่ในรั้วอุดมศึกษา และอีกบทบาทด้านหนึ่งที่สำคัญ คือ การนำงานวิจัยมาใช้ตอบโจทย์ภาคธุรกิจมากขึ้น ควบคู่ไปกับการวิจัยเพื่อการเป็นเลิศเพื่อการพัฒนาประเทศ


“การร่วมหารือในครั้งนี้ มีจุดประสงค์ คือ เพื่อถ่ายทอดนโยบายและฉายภาพวิสัยทัศน์ของกระทรวง (อว.) ให้กับผู้นำจากภาคธุรกิจทุกท่าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอันจะนำไปสู่ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม นอกจากนั้น ยังถือโอกาสรับฟังแนวคิดที่มีประโยชน์จากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เพื่อกระทรวง (อว.) จะได้สนับสนุนผ่านหน่วยบริหารและจัดการทุนต่างๆ ได้อย่างตรงจุด แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจประเทศชาติได้จริง ดิฉันหวังว่าจากการหารือในวันนี้จะนำไปสู่การสร้างคณะทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง (อว.) และภาคเอกชนอย่างเป็นทางการต่อไป” นางสาวศุภมาสฯ กล่าว


ทั้งนี้ ในการหารือดังกล่าว ยังมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันเค อะโกร-อินโนเวท ภายใต้มูลนิธิกสิกรไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด และบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)


No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages