DSI ร่วมให้การต้อนรับกลุ่มบุคคลที่ได้รับ “การแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ด้วยการคัดกรองและการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA)” - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Thursday, February 1, 2024

DSI ร่วมให้การต้อนรับกลุ่มบุคคลที่ได้รับ “การแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ด้วยการคัดกรองและการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA)”

ในโอกาสที่เข้าขอบคุณกระทรวงยุติธรรมที่ทำให้มีสถานะบุคคลทางทะเบียนราษฎรและได้รับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4-01 ชั้น 4 อาคารกระทรวงยุติธรรม : คณะบุคคลที่ได้รับ “การแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ด้วยการคัดกรองและการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA)” จากอำเภอฝาง อำเภออมก๋อย อำเภอแม่อาย อำเภอแม่เสรียง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางเข้าขอบคุณกระทรวงยุติธรรมที่ทำให้มีสถานะบุคคลทางทะเบียนราษฎรและได้รับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานซึ่งพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ร้อยตำรวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ
รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
นาย อังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรม นางสาว ปานใจ โวหารดี ผู้อำนวยการกองนิติวิทยาศาสตร์บริการให้การต้อนรับ
ในการนี้ ตัวแทนกลุ่มบุคคลได้กล่าวขอบคุณ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ขอขอบคุณทางกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันบูรณาการและผนึกกำลังในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้กลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ทำให้หนูและเพื่อนๆ ได้มีตัวตนบนโลกใบนี้ อีกทั้งขอความกรุณากระทรวงยุติธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนการช่วยเหลือบุคคลที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือและแก้ปัญหาสถานะบุคคลให้ได้รับการช่วยเหลือ เพื่อที่จะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนต่อไป”
โอกาสนี้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ขอขอบคุณ มูลนิธิเครือข่าย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการช่วยเหลือกลุ่มบุคคลเหล่านี้ให้ได้รับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และเป็นผู้มีสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในการช่วยเหลือครั้งนี้ถือเป็นตัวชี้วัดที่กระทรวงยุติธรรมจะนำความยุติธรรมไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว รวมทั้งขอให้กำลังใจกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างถึงที่สุดต่อไปNo comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages