สตรอว์เบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน #89 ออกวางจำหน่ายแล้ว ที่ร้านมูลนิธิโครงการหลวง #การใช้ประโยชน์งานวิจัย - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Wednesday, February 14, 2024

สตรอว์เบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน #89 ออกวางจำหน่ายแล้ว ที่ร้านมูลนิธิโครงการหลวง #การใช้ประโยชน์งานวิจัย


ขอขอบคุณแหล่งทุนวิจัย 
1.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ทุนพัฒนาวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม สนับสนุนการวิจัย และ ทุนการศูนย์นิสิตปริญญาเอก ดร.มงคล ศรีจันทร์ ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท (มหาวิทยาลัยนเรศวร) และที่ปรึกษารอง ดร ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
2.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการปลูกทดสอบ 4 สถานี ได้แก่ อ่างขาง,อินทนนท์,แม่สาใหม่,แม่แฮ และการเก็บรักษา
3.มูลนิธิโครงการหลวง สนับสนุนบุคลากรและสถานที่

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages