สมาคมสื่อต้านโกง เข้าพบ ผจก.กยศ. ปลุกสำนึกคืนเงินกู้หากขาดคุณสมบัติ - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Friday, February 2, 2024

สมาคมสื่อต้านโกง เข้าพบ ผจก.กยศ. ปลุกสำนึกคืนเงินกู้หากขาดคุณสมบัติ

สมาคมสื่อต้านโกง เข้าหารือผู้บริหาร (กยศ.) หวังนำหลักธรรมาภิบาลปลุกสำนึกรุ่นพี่ “คืนเงินกู้” ส่งต่อโอกาสใหม่ให้รุ่นน้องและป้องกันผู้กู้ขาดคุณสมบัติ แย่งโอกาสและทำลายอนาคตเด็กไทย พร้อมประสานความร่วมมือตรวจสอบความผิดปกติของการกู้เงิน ซึ่งมีสถาบันการศึกษาบางแห่งกระทำการส่อไปในทางทุจริต

ดร.เอก์ เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และคณะ เพื่อหาแนวทางในการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ได้ชำระเงินกู้ฯคืนให้กับ (กยศ.) เพื่อส่งต่อโอกาสใหม่ๆ ให้กับนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไป “จากรุ่นสู่รุ่น” พร้อมกันนี้ยังร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่พบว่าในปัจจุบันมีผู้ยื่นขอกู้ที่ขาดคุณสมบัติไม่สามารถให้กู้ได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรง เป็นการทำลายโอกาสที่ดีของนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งสร้างแนวร่วมในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสภาธรรมาภิบาลเยาวชนไทย นอกจากนี้ สมาคมฯ และ (กยศ.) ยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสานความร่วมมือกัน สอดส่องตรวจสอบความผิดปกติในการขอกู้ของสถาบันการศึกษาบางแห่งที่ส่อไปในทางทุจริต และไม่โปร่งใสอีกด้วย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages