มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญเข้ารับการอบรม พร้อมส่งมะยงชิด และมะปรางหวานเข้าประกวด - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Thursday, February 22, 2024

มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญเข้ารับการอบรม พร้อมส่งมะยงชิด และมะปรางหวานเข้าประกวด

โครงการอบรมเรื่อง "การผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้อง และเหมาะสมสำหรับไม้ผลเขตภาคเหนือตอนล่าง : การผลิตมะปรางเชิงการค้า" ครั้งที่ 19
ซึ่งจะมีการจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 16.30 น.ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ภายในงานบรรยายเรื่อง "การปลูกและดูแลรักษามะยงชิด - มะปรางหวาน"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท 
บรรยายเรื่อง "การป้องกันกำจัดแมลงในมะยงชิด และมะปรางหวาน" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสวัสดิ์ พลพินิจ
บรรยายเรื่อง "การจัดการธาตุอาหารพืชในแปลงปลูกมะยงชิด และมะปรางหวาน" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
ช่วงบ่าย อภิปรายเรื่อง "การปลูกมะยงชิดอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จในสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท,ร.ต.ต. อำนวย หงษ์ทอง นายกสมาคมชาวสวนมะปรางนครนายก,คุณทวาย ปิ่นทอง เกษตรกรผู้ปลูกมะปรางหวานและมะยงชิดจังหวัดสุโขทัย,คุณเปรมศักดิ์ อุกสอาด เกษตรกรผู้ปลูกมะปรางหวานและมะยงชิดจังหวัดเพชรบูรณ์
จัดทำโครงการโดย สถานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามโทร.055 963014
No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages