นาย พสุวัชร์ฯ ประธานสถาบันนักข่าวฯ ปรึกษาด้านวิชาการกับ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Friday, February 2, 2024

นาย พสุวัชร์ฯ ประธานสถาบันนักข่าวฯ ปรึกษาด้านวิชาการกับ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์ ดุษฎีบัณฑิต ชัยยงค์ พรหมวงค์ (ที่ 3 ขวามือ) ประธานที่ปรึกษาสถาบันนักข่าวแห่ง ประเทศไทย,นาย พสุวัชร์ มะโนนัย (คนกลาง) ประธานสถาบันนักข่าวฯ และนายมนัสวิน เอมะศิริ (ขวามือ) ผู้อำนวยการด้านไอที พร้อมคณะเข้าประชุม ร่วมกับ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล สุชาติ (ที่ 3 ซ้ายมือ) รองอธิการบดีฯ,อาจารย์ ดร.วฤชา ประจงศักดิ์ (ขวามือ) คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ,ผศ.ดร.โสรยา งามสนิท(ที่ 2 ขวามือ) ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตฯ,อาจารย์ ดร.อุมาพร ยุวชิต (ที่ 2 ซ้ายมือ) สาขา วิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการเปิดอบรมหลักสูตร “นักข่าว” อย่างมืออาชีพของสถาบันนักข่าวแห่งประเทศ ไทย ด้วยข้อกำหนดและหลักการพัฒนาสื่อสารมวลชน ที่ห้อง 4502 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  หลักสี่ เขตบางเขน กทม.10220
https://www.facebook.com/100057344063090/posts/877893950798732/?mibextid=Hn3EexMF1WhlYZLE 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages