นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ร่วมกับ ททท.สนง.นครสวรรค์ นำเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร สร้างการเรียนรู้และบ่มเพาะเยาวชน พร้อมยกระดับการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Friday, June 21, 2024

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ร่วมกับ ททท.สนง.นครสวรรค์ นำเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร สร้างการเรียนรู้และบ่มเพาะเยาวชน พร้อมยกระดับการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์

เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.นครสวรรค์-พิจิตร พร้อมด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ผอ.วช.) เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นางสาวสุชารัตน์ แสงอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครสวรรค์-พิจิตร ให้การต้อนรับ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ผอ.วช.) กล่าวว่า (วช.) เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากภาคประชาชน โดยเฉพาะการกระตุ้นในเรื่องเศรษฐกิจและการสร้างโอกาสทางการท่องเที่ยวให้กับจังหวัด โดยในหลายวาระโอกาสที่มีการนำนวัตกรรมโดรนแปรอักษรไปถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี พร้อมการจัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดต่างๆ โดยร่วมกับแผนการท่องเที่ยวของจังหวัด พบว่าในผู้บริหารของส่วนจังหวัด มองเห็นโอกาสและประโยชน์ในการต่อยอดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในแผนของจังหวัด


นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่ (วช.) และ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้นำโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว“ ภาคเหนือ มาสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับจังหวัดนครสวรรค์เป็นอย่างยิ่งและการอบรมโดรนในครั้งนี้ จะนำไปสู่การสร้างทักษะความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาพัฒนาต่อยอดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในพื้นที่ พร้อมกับแผนการทำงานของจังหวัดต่อไป
ด้าน นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากชาวจังหวัดนครสวรรค์เป็นอย่างดี โดยมุ่งหวังให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโอกาสทางเศรษฐกิจ การจัดกิจกรรมโครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” ในภาคเหนือมีจังหวัดต้นแบบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับ “โดรน” ให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในภาคเหนือที่สนใจ โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้แนวทางการนําโดรนไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวต่อไป
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีโดรนให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ แนวทางการนำโดรนไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เทคนิคการบินโดรน เทคนิคการถ่ายภาพ มุมกล้อง การตัดต่อ และรู้ถึงกฎหมายการบินโดรน โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้นำโดรนมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น และช่วยยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ ผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนมาประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมแข่งขันการถ่ายวีดีโอคลิปจากโดรนและนำมาสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะ อีกด้วย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages