"ผู้ช่วยอ้อ" เรียกตำรวจภูธรภาค 5 ประชุมด่วนป้องกันอาชญากรรม - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Friday, June 21, 2024

"ผู้ช่วยอ้อ" เรียกตำรวจภูธรภาค 5 ประชุมด่วนป้องกันอาชญากรรม

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2567 เวลา 10.00 น. : พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 4)(สส 2),พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.6,พ.ต.อ.ศราวุธ สวัสดิชัย รอง ผบก.ภ.จ.ปทุมธานี/หน.สง.ฯ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่  โดยมี พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี รอง ผบช.ภ.5 ,พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จ.เชียงใหม่,พล.ต.ต.วิสุทธิ์ พุ่มจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.,พ.ต.อ.ชายชาญ เพ็ญไชยา ผกก.สภ.เวียงแหง,พ.ต.อ.สัมพันธ์ ศิริมา  ผกก.สภ.สันทราย พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.เวียงแหง ให้การต้อนรับ ได้รับฟังบรรยายสรุป รับทราบสภาพปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในพื้นที่ และได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.เวียงแหง จากนั้นได้มอบเงินและเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ข้าราชการตำรวจ สภ.เวียงแหง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ต่อมา เวลา 11.30 น. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจสังกัด กองร้อย ตชด.335 โดยมี พล.ต.ต.วรพัฒน์ บุญมา ผบก.ตชด.ภาค.3,พ.ต.ต.วุฒิพงศ์ สุภาวรรณ์ ผบ.ร้อย ตชด.335 และข้าราชการตำรวจกองร้อย ตชด.335 ให้การต้อนรับ ได้ตรวจเยี่ยมกำลังพลและสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ และกำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นอยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทันท่วงที  พร้อมทั้งจัดสวัสดิการให้เพียงพอและเหมาะสมตามที่กำลังพลจะได้รับ   จากนั้นได้มอบเงินและสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่ข้าราชการตำรวจ กองร้อย ตชด.335 ในการปฏิบัติหน้าที่
จากนั้น เวลา 13.30 น. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมด่านตรวจแก่งปันเต๊า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมี พ.ต.อ.เสกสรรค์ ขันคำนันต๊ะ ผกก.สภ.เชียงดาว,พ.ต.ท.นิกร สุจริตธรรม รอง ผกก.ป.สภ.เชียงดาว,พ.ต.ต.สมบัติ สุยะวา สวป.สภ.เชียงดาว หัวหน้าด่านแก่งปันเต๊า,ร.ท.จิรวัฒน์ ทองเงิน ผบ.บก.คปส.1 และนายพัฒนา กำมะโน ปลัดอำเภอเชียงดาว ให้การต้อนรับ ได้แนะนำและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตามหลักยุทธวิธีตำรวจ และให้เข้มงวดการตรวจค้นรถยนต์กระบะบรรทุกสินค้าเพื่อสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดผิดกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร,การสกัดกั้นกระบวนการขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และกำชับให้เจ้าหน้าที่มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในรูปแบบต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด่านตรวจ  จากนั้นมอบเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
และเวลา 15.00 น. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐ.จ.เชียงใหม่ โดยมี พ.ต.อ.ไพศาล นันตา รอง ผบก.ภ.จ.เชียงใหม่,พ.ต.อ.ชินเดช ดีแท้ รอง ผบก.ปฏิบัติราชการ ภ.จ.เชียงใหม่,พ.ต.อ.ฐานันดร วิทยาวุฑฒิกุล นวท.(สบ 4) พฐ.จ.เชียงใหม่ และข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐ.จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ จากนั้นได้เดินตรวจเยี่ยมสถานที่ทำงานและสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานทะเบียนประวัติอาชญากร,กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ และกลุ่มงานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดเพื่อทราบถึงปัญหา ข้อขัดข้อง จัดทำรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบเงินแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดพฐ.จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปNo comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages