วช. ยกทัพนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย คว้ารางวัลจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติในงาน “The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024” ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Sunday, June 16, 2024

วช. ยกทัพนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย คว้ารางวัลจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติในงาน “The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024” ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยคว้ารางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน “The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024” ภายใต้งานมหกรรมทางเทคโนโลยีนานาชาติของจีน “The 10th China (Shanghai) International Technology Fair” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–14 มิถุนายน 2567 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในปีนี้นักประดิษฐ์ไทยได้รับ Special Prizes on stage เหรียญทอง 41 ผลงาน และเหรียญเงิน 10 ผลงาน
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ผอ.วช.) ได้ร่วมในพิธีมอบรางวัลพร้อมกล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวที “The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024” ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงและการยอมรับในมาตรฐานของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายในความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมในอนาคต
และเป็นที่น่ายินดีกับนักประดิษฐ์ไทยที่ได้รับ Special Prizes on stage จากองค์กรนานาชาติ ดังนี้ 
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลงานเรื่อง “ชุดทดสอบไวรัส IBV แบบอุณหภูมิเดียวและอ่านผลด้วยสมาร์ทโฟน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ และคณะ ได้รับรางวัลจาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA Special Award) โดยนวัตกรรมดังกล่าวเป็นชุดทดสอบแบบแถบที่ใช้ในการตรวจหา DNA ของเชื้อ infectious bronchitis virus (IBV) ซึ่งเป็นไวรัสโรคหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ การตรวจวินิจฉัยโดยใช้นวัตกรรมดังกล่าวมีความรวดเร็วและมีความจำเพาะสูงโดยใช้เวลาทั้งกระบวนการประมาณ 1 ชั่วโมงและสามารถวัดผลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์ภาพผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือทำให้ทราบระดับเชื้อได้ สามารถนำไปใช้เป็นการตรวจแบบ point of care เพื่อป้องกันการระบาดตามเกณฑ์มาตรฐานการชันสูตรโรคในสัตว์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการระบาดในฟาร์มไก่ การวางแผนการรักษาของโรค IBV
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลงานเรื่อง “โฟมดูดน้ำมัน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ และคณะ ได้รับรางวัลจาก Korea Invention Promotion Association (KIPA Special Prize) ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นการออกแบบส่วนผสมที่เหมาะสมเพื่อให้ได้โฟมจากยางพาราผสมกับผลึกนาโนเซลลูโลสจากผักตบชวา เพื่อประยุกต์ใช้ในการดูดซับน้ำมันที่ปะปนในน้ำ ป้องกันการอุดตันทางระบบระบายน้ำ โดยโฟมที่ใช้สามารถลอยน้ำได้เป็นเวลานานและไม่จมลงไปเป็นขยะที่จะทำลายสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้มากกว่า 50 ครั้ง
-โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี ผลงานเรื่อง “รถสำรวจอัจฉริยะเพื่อศึกษาและติดตามพฤติกรรมการวางไข่ของเต่าตนุ” โดย นางสาวปัทมาพร ณ น่าน และคณะ ได้รับรางวัลจาก Macao Innovation  and Invention Association (The Best Leading Innovation Award) ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถสำรวจบนดาวอังคาร "Rocker-Bogie Suspension" ซึ่งมีความสามารถในการเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ต่างๆ ได้ดีเหมาะสมแก่การเคลื่อนที่บนพื้นทรายเนื่องจากไม่สร้างรอยล้อทิ้งไว้ อีกทั้งยังได้นำเทคโนโลยี IoT และปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการตรวจจับและแจ้งเตือนเมื่อพบเจอเต่าทะเลบริเวณชายฝั่งอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และมีการบริหารพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานธรรมชาติ
พร้อมนี้ประดิษฐกรรมและนวัตกรรมของนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยยังคว้าเหรียญรางวัลจากเวที “The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024” ในระดับเหรียญทองและเหรียญเงิน และรางวัลพิเศษ (Special prize) จากประเทศต่างๆ
สำหรับ 27 หน่วยงานจากประเทศไทยที่ร่วมคว้ารางวัลจากงาน “The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024” เหรียญทอง 41 ผลงาน และเหรียญเงิน 10 ผลงาน ได้แก่
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
• มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• มหาวิทยาลัยรังสิต 
• สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย 
• วิทยาลัยเทคนิคสงขลา 
• วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 
• วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
• โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
• โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
• โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
• โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา 
• โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 
• โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
• โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 
• โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 
• บริษัท เวลเนส เอเชีย จำกัด 
• บริษัท สิทธิบัตรไทย จำกัด 
• บริษัท ชีวา ออร์แกนิค เฮิร์บ จำกัด 
• บริษัท แฮปปี้เวลท์พลัส จำกัด 
• บริษัท นิวทริชั่น ไซเอนซ์ แลบบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 
• บริษัท พรรณชาติ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ทั้งนี้ ผลงานของนักประดิษฐ์ไทยที่เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติในงาน “The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024” ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยในการแลกเปลี่ยนและสร้างการรับรู้ พร้อมกับโอกาสการศึกษาตลาดขนาดใหญ่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมต่อไปในอนาคต









No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad



Pages