ให้บริการดูแลสวนผลไม้ (service provider) - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Saturday, May 18, 2024

ให้บริการดูแลสวนผลไม้ (service provider)

ติดตั้งระบบน้ำ การตัดแต่งกิ่ง การให้ปุ๋ย 
การให้น้ำด้วยระบบ IOT 
การพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช
และแมลงศัตรูพืชด้วยโดรนทางการเกษตร  
การจัดการสวนเพิ่อการจำหน่ายในประเทศและส่งออก 
การจัดการโรงคัดบรรจุ (Packing house)
 
โดย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสวนผลไม้ 
ควบคุมคุณภาพโดย รศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท 
ติดต่อ 0636392697

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages