‘ดร.เอก์’ ฉลุยนั่งนายกฯ สื่อต้านโกง! สมัยที่ 4 ลุยเชิงรุก ส่อง จนท.รัฐนอกรีต-ดันสภาธรรมาภิบาลฯ - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Sunday, May 19, 2024

‘ดร.เอก์’ ฉลุยนั่งนายกฯ สื่อต้านโกง! สมัยที่ 4 ลุยเชิงรุก ส่อง จนท.รัฐนอกรีต-ดันสภาธรรมาภิบาลฯ

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2567 ที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีฯ : สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 มีสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเป็นตัวแทนสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีวาระสำคัญเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่หมดวาระ ซึ่งผลการเลือกตั้ง ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ดร.เอก์ เหลืองสอาด ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ อีกสมัย นับเป็นสมัยที่สี่ติดต่อกัน
ดร.เอก์ฯ กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่าน ที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่นายกสมาคมฯ อีกสมัย พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนและชาติบ้านเมือง จะทำหน้าที่สื่อที่ดีสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่ส่อไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ ตีแผ่ความไม่โปร่งใสในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้เร่งผลักดันโครงการ “สภาธรรมาภิบาลนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย” ให้เกิดเป็นรูปธรรม ล่าสุดได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ก่อนที่จะนำข้อสรุปโครงการดังกล่าวเข้าปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการสำคัญนี้ต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages