แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส ชุดใหม่ - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Thursday, May 2, 2024

แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส ชุดใหม่

ที่สำนักงานชั่วคราว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อาคารบางซื่อจังชั่น ชั้น 7 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2567 เวลา 13.30 น. คุณผุสดี คีตวรนาฏ ประธานชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโสฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2567
สรุปเรื่องที่สำคัญได้แก่... แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ประจำปี 2567-2569 ประกอบด้วย คุณผุสดี คีตวรนาฏ ประธานชมรมฯ,คุณสมาน สุดโต รองประธานคนที่ 1.,คุณมานะ โอภาส รองประธานคนที่ 2.,คุณบุตรดา ศรีเลิศชัย เลขาฯ,คุณสายัณห์ พรนันทารัตน์ รองเลขาฯ,คุณไพสันต์ พรหมน้อย เหรัญญิกฯ,คุณสวิชย์ บำรุงสุข นายทะเบียนฯ และสมาชิกสัมพันธ์ฯ,คุณตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์ กรรมการ,นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หรือผู้แทน กรรมการญ โดยมีคุณพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร,คุณมานิจ สุขสมจิตร,คุณเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ เป็นกรรมการที่ปรึกษา
ส่วนเรื่องแผนการดำเนินงานบริหารทั้งระยะสั้นและระยาว รวม 5 เรื่องดังนี้ 1.การเงิน,2.การทัศนศึกษาประจำปี 2567,3.การจัดทำหนังสือ "คือคนหนังสือพิมพ์" เล่มที่ 3,4.การปรับปรุงงานทะเบียนสมาชิกทั้งของสมาคมและชมรม์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น,5.การจัดทำระเบียบคุณบัติสมาชิกอาวุโสที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ แต่เคยทำงานหนังสือพิมพ์มาแล้ว

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages