- สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Friday, May 31, 2024

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลพญาไท 3 จัดอบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการกองคดีปกครองและคดีแพ่งโดยได้รับเกียรติจาก คุณ ณัฐชานันท์ นิธิโชติวรภัทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด รพ.พญาไท 3 และ พลตำรวจตรี คมสิทธิ์ รังไสย์ ผู้บังคับการกองคดีปกครองและคดีแพ่ง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ

การเข้าอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปใช้ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ภายในงานมีการสอนวิธีช่วยเหลือชีวิติขั้นพื้นฐาน CPR ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้ผู้ร่วมเข้าอบรมได้ปฏิบัติจริงทำให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นโดยได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,พว.มณฑา ไชยติ๊บ พยาบาลชำนาญการ,พว.ณฐมน จันธง พยาบาลชำนาญการ และทีมพยาบาล รพ.พญาไท3 เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพญาไท 3 มีความยินดีอย่างยิ่งที่ไว้วางใจให้เราได้ดูแล และหวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลประชาชน ช่วยเหลือสังคมต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages