พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงาน "ช้อป ฟิน กิน IN อีสานใต้ 4 ดินแดนแห่งความสุข" - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Saturday, May 4, 2024

พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงาน "ช้อป ฟิน กิน IN อีสานใต้ 4 ดินแดนแห่งความสุข"

วันเสาร์ที่ 4 พฤษกาคม 2567 เวลา 15.00 น.ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การคำ เจ เจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร : ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "ช้อป ฟิน กิน IN อีสานใต้ 4 ดินแดนแห่งความสุข" กิจกรรมเพิ่มช่องหางการตลาดทั้งในและต่างประเทศภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์ ประจำปิงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การค้า เจ เจ มอลล์ เขตจตุจักร กทม.
นางอุบลรัตน์ ทองเหลือ พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ในนามคณะผู้จัดงานช้อป ฟิน กิน IN อีสานใต้ 4 ดินแดนแห่งความสุข กล่าวว่าการจัดงานฯ ครั้งนี้ เป็นการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาดตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2) ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ จังหวัดอำนาจเจริญ,จังหวัดอุบลราชธานี,จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร โดยมีวัดถุประสงค์เพื่อขยายฐานลูกค้า เพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ อีกทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคได้รู้จัก และเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดฯ ได้มากขึ้นสามารถเชื่อมโยงสินค้า และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งสร้างมูลคำทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มจังหวัดฯ
โดยมีเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สมาชิกเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ เครือข่ายสินด้า OTOP ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จำนวน 40 ร้านค้าประกอบด้วย สินค้าประเภทอาหารพร้อมรับปะทานและอาหารสำเร็จรูป จำนวนประเภทสิ่งทอ/ของใช้และของที่ระลึก จำนวน 20 ร้านค้า นอกจากการแสดงและจำหน่ายสินค้าแล้ว ยังมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจ โดยคู่เจรจาที่เป็นผู้ซื้อ (Buyer) เช่น ห้างโมเดิร์นเทรด ห้างท้องถิ่น หรือผู้ซื้ออื่นๆ ที่มีศักยภาพ กับผู้ผลิตหรือผู้ขายสินด้าภายในงาน กิจกรรมการแสดงดนตรีอีสานร่วมสมัย การแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง กิจกรรมสาธิต Workshop ด้านเกษตรอินทรีย์ เทรนด์รักษ์โลก รักสุขภาพ กิจกรรม Live สด ขายสินค้าภายในงาน พร้อมประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดฯ และ กิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดการจัดงาน 5 วัน
ในการจัดงานครั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัดเป็นอย่างดีNo comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages