เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ‘NAC2024’ ฟรี 28-30 มี.ค.นี้ - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Sunday, March 24, 2024

เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ‘NAC2024’ ฟรี 28-30 มี.ค.นี้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 19 หรือ (NAC2024: NSTDA Annual Conference 2024) ภายใต้หัวข้อ "สานพลัง สร้างงานวิจัย พลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วย BCG Implementation" (Co-Creating R&D Values to Foster Thai Economic and Social Transformation with BCG Implementation) มุ่งเน้นเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ที่จะเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และการศึกษา มุ่งสู่การสร้างระบบนิเวศด้าน (วทน.) ที่เข้มแข็ง และพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตด้วย BCG Implementation ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.30 น. (ยกเว้นวันที่ 29 มีนาคม 2567 เปิดให้เข้าชมนิทรรศการ เวลา 13.00 - 16.30 น.) ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

กิจกรรมภายในงาน NAC2024 ประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการ ที่เกี่ยวกับ BCG การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) และการนํา (วทน.) ไปใช้ขับเคลื่อนประเทศ นิทรรศการ ผลงานวิจัยเด่นด้าน BCG ที่พร้อมใช้งาน รวมถึงการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานโดย (สวทช.) และหน่วยงานพันธมิตร กิจกรรม ‘Open House’  (สวทช.) และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมเปิดบ้านต้อนรับนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม และนักลงทุน เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนนวัตกรรมจากบริษัทชั้นนำ เพื่อการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจของท่าน NAC Market 2024 ตลาดนัดจำหน่ายสินค้านวัตกรรมจากงานวิจัย สินค้าชุมชน เครือข่าย สวทช. และกิจกรรมเยาวชน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โอกาสนี้ (สวทช.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดการประชุมในวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง สถานีโทรทัศน์ NBT 2HD

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ที่เว็บไซต์ : https://www.nstda.or.th/nac/ สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0 2564 8000

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages