DSI ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) บุกค้น ตรวจยึดสินค้าไม่ผ่านมาตรฐาน มอก. ย่านนครปฐม - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Wednesday, March 6, 2024

DSI ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) บุกค้น ตรวจยึดสินค้าไม่ผ่านมาตรฐาน มอก. ย่านนครปฐม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลาประมาณ 09.00 น. พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ได้มอบหมายให้ นายเทวา จุฬารี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 7 สนธิกำลังร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นำโดย นายนนทิชัย ลิขิตาภรณ์ ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 1 เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม นำโดย พันเอก พัฒนศักดิ์ ขยันสำรวจ หัวหน้าฝ่ายงานข่าว นำหมายค้นศาลจังหวัดนครปฐมเข้าตรวจค้นสถานที่ ประกอบด้วยบ้าน อาคาร และโกดัง บริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลหอมเกร็ดอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมเพื่อตรวจค้นสิ่งของผิดกฎหมายที่ละเมิดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งจากการตรวจค้นพบ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ ไม่แสดงเครื่องหมาย มอก.จำนวนหนึ่ง ซึ่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ดำเนินการตรวจยึดไว้ตรวจสอบและจะได้ทำการขยายผลต่อไป
กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีหนังสือ ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดเพื่อดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรณี ได้รับแจ้งเบาะแสว่านิติบุคคลรายหนึ่งมีพฤติการณ์จำหน่าย หรือ มีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ ที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยสินค้าที่จำหน่ายนั้นมีเหตุอันควรสงสัยว่าทำ หรือ นำเข้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครปฐม จึงมอบหมายให้กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค โดยศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษพื้นที่ 7 ทำการสืบสวน เนื่องจากคดีความผิดตามตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีการประกาศกรรมการคดีพิเศษ กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เปคดีพิเศษไว้ โดยรับเป็นสำนวนสืบสวนที่ 30/2567 ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม และข้อมูลจากการสืบสวน น่าเชื่อว่ามีการซุกซ่อนสิ่งของเป็นความผิดไว้ตามสถานที่ตรวจค้น จึงมีการบูรณาการร่วมกันโดยขอหมายศาลเข้าทำการตรวจค้น และพบชิ้นส่วนอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ ไม่แสดงเครื่องหมาย มอก.จำนวนหนึ่งในเบื้องต้นยังไม่เข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ สำนักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม จึงมีการตรวจยึดสิ่งของดังกล่าว ไว้ตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการขยายผลต่อไป
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปตามภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษและนโยบายของ พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รักษาการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทีืได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นการคุ้มครองและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคจากการใช้สินค้าที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสากรรม (มอก.)No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages