พล.ต.ท.อัคราเดชฯ ผู้ช่วย ผบ.ตร. มีคำสั่งด่วนที่สุด ให้ ผบช.ภ.1 เร่งสืบสวนข้อเท็จจริงคดีบ่อนบางใหญ่ - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Wednesday, March 20, 2024

พล.ต.ท.อัคราเดชฯ ผู้ช่วย ผบ.ตร. มีคำสั่งด่วนที่สุด ให้ ผบช.ภ.1 เร่งสืบสวนข้อเท็จจริงคดีบ่อนบางใหญ่

กำชับเข้มให้รายงานผล ภายใน 3 วัน ใช้ไม้แข็งงัดคำสั่ง ตร.ที่ 1212 ลั่นหากพบผูับังคับบัญชาตามลำดับชั้นบกพร่องสั่งเชือดตามกรอบทันที
วันที่ 20 มีนาคม 2567 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) : พล.ต.ท.
อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.ได้มีหนังสือคำสั่งเป็นวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึง พล.ต.ท.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผบช.ภ.1 มีใจความระบุว่า 
1.เรื่อง การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในงานป้องกันปราบปราบอาชญากรรม โดยมอบหมายให้ พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 5 ) รับผิดชอบกำกับดูแล รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทน ผบ.ตร. ในงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งานจัดระเบียบสังคม งานแก้ไขปัญหาการพนันทุกรูปแบบตามประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 18 บทที่ 1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมตำรวจ ว่าด้วยเหตอุกฉกรรจ์ และสะเทือนขวัญ และเหตุที่ต้องรายงานด่วน (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2541 ลง 1 ก.ค.2541 กำชับการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการพนันทุกรูปแบบ ตู้จักรกลไฟฟ้า บ่อนการพนัน และการพนันออนไลน์ ตามคำสั่ง ตร. ที่ 234/2558 ลง 27 เม.ย.2558 เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข หนังสื่อคำสั่งด่วนที่สุดกำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันปราบปรามและกวดขันการจับกุมความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ อบายมุข และการพนัน

2.ด้วยเมื่อวันที่ 19 มี.ค.2567 เวลา 21.30 น. ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย พร้อมกำลังฝ่ายปกครอง จ.นนทบุรี และตำรวจสภ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ตรวจคันจับกุมบ่อนการพนันขนาดใหญ่ พื้นที่ สภ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ลักลอบเล่นการพนันได้ประมาณ 328 คน พร้อมของกลางอุปกรณ์การพนันหลายรายการนำส่ง พงส. สภ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย เหตุเกิดหลังหมู่บ้านพระปิ่น 3 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี กรณีดังกล่าวเป็นการจับกุมบ่อนการพนันขนาดใหญ่ ซึ่งรัฐบาลและ ตร. ถือเป็นนโยบายสำคัญ มีสั่งการกำชับให้เข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง และเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบเล่นการพนันไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมก็ตาม หากพบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดทุกราย

3.การจับกุมตาม ข้อ 2 จากภาพข่าวที่ปรากฏนั้น พบว่าเป็นบ่อนการพนันขนาดใหญ่ มีที่จอดรถได้ถึง 50 คัน มีระบบการคัดกรองบุคคล จะเข้าไปเล่นทุกคน มีการรักษาความปลอดภัยแน่นหนา มีจำนวนโต๊ะพนัน ชิปแลกเงิน และอุปกรณ์การพนันที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ลักษณะเป็นบ่อนที่เชื่อว่ามีการเปิดให้เล่นการพนันมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว รวมถึงมีหน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจค้นจับกุม จึงน่าเชื่อได้ว่ามีข้าราชการตำรวจผู้รับผิดชอบในพื้นที่ มีส่วนบกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข ตามนัยคำสั่ง ตร.
จึงให้ ภ.1 ดำเนินการดังนี้
-แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อสืบสวนในเรื่องดังกล่าว ให้ปรากฏข้อเท็จจริงหากพบว่ามีข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัยหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดดังกล่าว หรือมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้อง ได้รับผลประโยชน์โดยทุจริตหรือโดยมิชอบหรือไม่ หากผลการสืบสวนข้อเท็จจริง พบว่าเป็นความบกพร่องของข้าราชการตำรวจรายใด ให้พิจารณาข้อบกพร่องผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ 1212/2537 เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจด้วย,ให้ออกคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอาจไปยุ่งเหยิงเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานมาช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการ และรักษาราชการแทน ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และให้แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน เพื่อระดมพนักงานสอบสวนมาร่วมทำการสอบสวนคดีนี้ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว เที่ยงตรงและเป็นธรรม เนื่องจากคดีนี้มีผู้ต้องหาจำนวนมาก และอาจเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ที่ต้องมีการดำเนินการสอบสวนเพื่อนำไปสู่การยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์สินต่อไป โดยให้มอบหมาย รอง ผบช.ภ.1 ที่รับผิดชอบไปกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย รวมถึงให้สืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับเจ้าของสถานที่ ผู้จัดผู้ควบคุมดูแล และผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการเล่นการพนันในทุกฐานความผิด ตลอดจนนำข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด และหากเข้าข่ายความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และให้ตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดของผู้ต้องหาพื่อให้มีการดำเนินการฟ้องเพิ่มโทษ หรือบวกโทษตามแก่กรณี ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ.2562 อย่างเคร่งครัด

4.การรายงานผลการปฏิบัติ ให้ดำเนินการรายงานให้ทราบ ภายใน 3 วัน
ทั้งให้รายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น จึงแจ้งมาเพื่อดำเนินการ คำสั่งดังกล่าวระบุ


No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages