กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร่วมกับ อบต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี และหลายภาคส่วนเยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ยากไร้ ผู้พิการ ป่วยติดเตียง - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Wednesday, March 6, 2024

กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร่วมกับ อบต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี และหลายภาคส่วนเยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ยากไร้ ผู้พิการ ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวช วนิชกุล รอง ผอ.รมน.จ.เพชรบุรี,พ.อ.วินัย เฟื่องฟู  หน.ฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี,ร.ต.สายชล ทับสี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี,ส.อ.วิทิต ขวัญใจ เจ้าหน้าที่ ชรต.กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับ นายประสพชัย อารีวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล มอบหมายให้ นายสมปอง คงถาวร รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล นายจิรทีปต์ สว่างดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล นายชัชพงษ์ ธนะไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางชัญญานุช จันเกิด หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวภคมน  แก้วสีไว นักวิชาการสาธารณสุข นางสาววารุณี โยนะพันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ร่วมกับ นายบุญมี เหี้ยมหาญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นางสาวเกษร  พินิจกุล แพทย์ประจำตำบลหนองปลาไหล นางสาวสุชาวลี สุดยอด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 นางพัชรี เติมจอม ผู้ช่วยใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และ อสม.ประจำหมู่บ้านลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จำนวน  5 ราย ดังนี้
1.นางนิด พวงจันทร์ อายุ 77 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไม่มีญาติ (อยู่เพียงลำพังคนเดียวในบ้าน)
2.นายสมคิด เล็กเจริญ อายุ 68 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 126 หมู่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง
3.นางลำยอง เนียมสวัสดิ์ อายุ 96 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 174 หมู่ 2 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง
4.นางสาวอารีย์ น้อมนอบ อายุ 68 ปี   อาศัยอยู่หมู่ 3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ เดินไม่ได้
5.น.ส.อุไรวรรณ เชยบัวแก้ว อายุ 43 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 140 หมู่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง
ในการนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ น้ำดื่ม ถุงยังชีพมูลนิธิพระราหู แพมเพิสเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว และเป็นขวัญกำลังใจต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages