ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Wednesday, March 20, 2024

ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้โอวาทนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและชื่นชมการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพของ รร.บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า
เมื่อวันทึ่ 19  มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2) เป็นประธานเปิดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมี นางศรียุพา เมธาอภินันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 2  นายชัยบดี เดชบุรัมย์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า  ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายบ้านไผ่เมืองเพีย  ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่าและผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีฯ
นายอภิชัยฯ กล่าวว่า สำหรับการจัดงานกิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนจนจบการศึกษาแล้วได้รับเกียรติบัตรซึ่งเป็นความภาคภูมิใจต่อตนเองและครอบครัว เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน เพื่อสร้างแบบอย่างที่ดีให้รุ่นน้องและสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไปได้มีเป้าหมายในการเรียนเรียนต่อไป โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย (อนุบาล 3) จำนวน 7 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 คน รวม 17 คน
นายอภิชัยฯ กล่าวอีกว่า ตนขอชื่นชม นายชัยบดี เดชบุรัมย์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ในการบริหารการจัดการเรียนการสอน ซึ่งไม่ใช่การสอนในการวิชาการอย่างเดียวแต่ผู้อำนวยการยังได้ส่งเสริมความรู้ความสามารถในด้านดนตรี ดังการแสดงโปงลางในพิธีเปิดงานในวันนี้ ซึ่งเป็นการแสดงที่ไปแข่งขันจนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 นอกจากนี้ยังเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาชีพ ในโครงการสวนเกษตรปลอดสารพิษ ฝึกให้นักเรียนเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ แล้วนำไปขายสร้างรายได้ให้กับตนเองได้
ตนขอแสดงความยินดีนักเรียนทุกคนที่สำเร็จการศึกษา ที่ได้ใช้ความพยายาม ความมานะอดทน และขยันหมั่นเพียร นำมาซึ่งความสำเร็จในวันนี้ อยากจะบอกนักเรียนทุกคนว่า “นี่เป็นเพียงก้าวแรก และทุกคนยังต้องมีก้าวต่อไป” นักเรียนต้องพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ขอให้ทุกคนได้ตั้งใจไปสู่ก้าวต่อไปอย่างแท้จริง ขอให้นักเรียนพึงระลึกว่าทุกสิ่งที่นักเรียนได้รับจากโรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเนื้อหาวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับชีวิตของการเป็นนักเรียน ขอให้ทุกคนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองในอนาคตต่อไป นายอภิชัยฯ กล่าวทิ้งท้าย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages