ร้อง “ธรรมนัส”เบรกกรมชลฯถมคลองเปรมฯสร้างบ้านมั่นคง - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Sunday, March 10, 2024

ร้อง “ธรรมนัส”เบรกกรมชลฯถมคลองเปรมฯสร้างบ้านมั่นคง

กลุ่มหลักหกรักษ์คลองเปรมฯยื่นหนังสือรมว.ธรรมนัส ชะลอกรมชลประทานส่งมอบพื้นที่เพื่อสร้างบ้านมั่นคงและศึกษาผลกระทบการถมดินลงคลองเปรมฯ  เผยอาจมีการเร่งสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแล้วลักไก่สร้างบ้านมั่นคงต่อทั้งๆที่สภาฯสั่งเบรก
ตามที่ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่คลองเปรมประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมไปถึงติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างบ้านมั่นคง คลองเปรมประชากร และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เฟส 2 (สะพานหมู่บ้านวราสิริ) จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 และผู้เกี่ยวข้องร่วมคณะเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 นั้น
ช่วงที่คณะของร้อยเอก ธรรมนัส  ไปถึงพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เฟส 2 (สะพานหมู่บ้านวราสิริ) ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้า พร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ ในส่วนของโครงการก่อสร้างบ้านมั่นคงและเขื่อนป้องกันตลิ่งนั้น  นายภาณุเมศวร์ ศิรินรานันตร์ ผู้นำกลุ่มหลักหกรักษ์คลองเปรมประชากร และชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงได้มอบดอกไม้แก่ร้อยเอก ธรรมนัส พร้อมหนังสือร้องเรียนถึงปัญหาจากการสร้างบ้านมั่นคงด้วยการถมคลองเปรมประชากร
เนื้อหาในหนังสือระบุว่า จากการที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) หรือ พอช.ดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยแบ่งระยะเวลาก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมถมดินและก่อสร้างบ้านเป็นจำนวน 218 หลัง และระยะที่ 2 สำหรับก่อสร้างบ้าน 86 หลัง
ขณะเดียวกันได้มีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งริมคลองเปรมประชาชากรในเขตจังหวัดปทุมธานีจากคลองบ้านใหม่ถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ความยาว 6.97 กิโลเมตร ทำให้เกิดปัญหาผลกระทบหลายด้าน อาทิ น้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง ไม่สามารถระบายน้ำฝนจากชุมชนโดยรอบลงสู่คลองเปรมประชากรอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระดับน้ำในคลองเปรมประชากรมีระดับสูงขึ้นจากการถมคลองฯ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและผังเมือง
จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมชลประทานชะลอการส่งมอบพื้นที่คลองเปรมประชากรเพื่อก่อสร้างบ้านมั่นคง พร้อมกับขอให้ดำเนินการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการถมดินลงคลองเปรมประชากร เนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมิได้มีการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หากมีการเร่งรัดให้กรมชลประทานดำเนินการส่งมอบพื้นที่ โดยขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้านและรับฟังเสียงของผู้ได้รับผลกระทบ ย่อมจะยากแก่การแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนในภายหลัง
          
อนึ่ง สมาชิกในกลุ่มหลักหกรักษ์คลองเปรมฯเปิดเผยว่าขณะนี้กรมชลประทานกำลังทำการตัดเสาเข็มที่เคยปักเอาไว้กลางคลองเปรมฯนับร้อยต้นออกหลังจากมีการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่าดำเนินการผิดกฎหมาย โดยอ้างว่าเพื่อให้สามารถทำการขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน อย่างไรก็ตามยังเกรงว่าอาจจะมีการสร้างเขื่อนต่อจากนั้น แล้วมีแนวโน้มว่าพอช.จะลักไก่สร้างบ้านมั่นคงต่ออีก 1 แถว ซึ่งผิดจากที่คณะอนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างบ้านมั่นคงทับถมทางระบายน้ำในคลองเปรมประชากร สภาผู้แทนราษฎร มีมติให้หยุดดำเนินการไว้ก่อนจนกว่าจะมีข้อสรุปที่ชัดเจน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages