Farm Expo 2024 งานเกษตรใหญ่ครบวงจรสัญชาติไทยครั้งแรก มหกรรมเกษตรยุคใหม่ในร่มกลางกรุง 3-6 ตุลาคม 2567 นี้ - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Tuesday, March 19, 2024

Farm Expo 2024 งานเกษตรใหญ่ครบวงจรสัญชาติไทยครั้งแรก มหกรรมเกษตรยุคใหม่ในร่มกลางกรุง 3-6 ตุลาคม 2567 นี้

ณ ฮอล 98-99 ไบเทคบางนา ได้รับการตอบรับจากทุกวงการ ทั้งในและต่างประเทศ จองพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมตลาดและพัฒนาธุรกิจสู่เกษตรไทยครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบ เตรียมลงนาม MOU กับพันธมิตร เฟสสอง
นายนรบดี ผดุงเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟาร์มเอ๊กซโป จำกัด ร่วมกับ รศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท ผู้อำนวยการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยความคืบหน้าการจัดงาน Farm Expo 2024 ภายใต้แนวคิด Revolutionising Farm Business งานเกษตรใหญ่ครบวงจรสัญชาติไทยครั้งแรก มหกรรมเกษตรยุคใหม่ในร่มกลางกรุงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 3-6 ตุลาคม 2567 ณ ฮอล 98-99 ไบเทคบางนา ได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนอย่างน่าพอใจ โดยหลังจากพิธีลงนาม MOU อย่างเป็นทางการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากกว่า 10 หน่วยงานไปแล้วกำลังมีการเตรียมที่จะลงนามMOU ในเฟสที่สอง ซึ่งจะมีความร่วมมือกับอีกหลายหน่วยงาน อาทิ บริษัทบางจาก,สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ,ธนาคารด้านการเกษตร,กรมทางด้านการเกษตร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน ผลักดันในเรื่องของเทคโนโลยี ส่งเสริมการตลาด และพัฒนาธุรกิจเพื่อเกษตรไทย ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดย Farm Expo มีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจและการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เติบโตจากแนวคิด Future Farm for Future คือ ฟาร์มเพื่อผลิตอาหารแห่งอนาคต วันนี้มีความยินดีที่เราจะมีความร่วมมือกับอีกหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการ หากได้ทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำ - ปลายน้ำจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้อย่างมาก
“ผมคิดว่าเกษตรกรไทยมีโอกาสเห็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยในการพัฒนาผลผลิตผลแต่การเข้าถึงนวัตกรรมอาจจะเพียงได้ยินได้ฟังแต่ยังไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง การนำไปใช้ได้จริงเป็น Key สำคัญที่จะทำให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่เรามีอยู่มากมายได้ เช่น ดาวเทียมธีออส จากจิสด้า สามารถให้ข้อมูลได้มากเกี่ยวกับดินและการเพาะปลูก แต่เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึง งานนี้เราจึงร่วมมือกับจิสด้า และเครือข่ายต่างๆที่ทำให้เกิดการสร้างnetwork ในการทำงานร่วมกัน โดยเราจะเป็นผู้เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและ ปลายน้ำ ไปสู่การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ขณะนี้ งาน Farm Expo 2024 ได้รับการตอบรับอย่างดี มีผู้สนใจจับจองพื้นที่แสดงผลงานกว่าครึ่งแล้ว มีทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นที่น่ายินดีว่า สถานเอกอัครราชฑูต อิสราเอลประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและสถานฑูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยจะนำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาร่วมจัดแสดงในงาน เป็นการส่งสัญญาณว่า เรามั่นใจจะนำผู้ประกอบการเกษตรไทยไปบุกตลาดต่างประเทศหลังจากการจัดงาน Farm Expo 2024  อย่างแน่นอน
นอกจากนี้เรายังเปิดโอกาสให้ Young Smart. Farmer ซึ่งมีอยู่ถึง 30,000 รายเข้ามาร่วมในงาน โดยจะมีการคัดเลือก 100 Young Smart Farmer ที่ดีที่สุด ประสบความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจการเกษตรมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ยังมีเวลาสำหรับผู้สนใจที่จะเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตร และจับจองพื้นที่จัดแสดงในงานมหกรรมเกษตรยุคใหม่ในร่มกลางกรุงที่ใหญ่ที่สุดแบบครบวงจร ในงาน Farm Expo 2024
รศ.ดร. พีระศักดิ์ ฉายประสาท ผู้อำนวยการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ (วช.) กล่าวว่า ปัจจุบันศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ได้ขับเคลื่อนผลไม้ไทยเพื่อการส่งออกอย่างครบวงจรจนประสบความสำเร็จในการแข่งขันในเวทีโลก โดยเฉพาะ การส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง การส่งออกส้มโอโดยการฉายรังสี ไปยังสหรัฐอเมริกา การส่งออกทุเรียนแกะเปลือก รวมทั้งยังมีขีดความสามารถสูงในการใช้เทคโนโลยีตรวจสอบความสุกแก่ในผลไม้อย่างแม่นยำ เทคโนโลยีการผลิตผลไม้นอกฤดู ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิต ผลงานเหล่านี้พร้อมจะนำไปเผยแพร่และถ่ายทอดในงาน Farm Expo 2024

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages