Happy Money In Action “ค่ายส่งสุขทางการเงิน เพื่อครอบครัวตำรวจไทย” วันที่ 2 รุก!! ให้ความรู้ หมดหนี้ มีออม โดยทีมคุณภาพจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Thursday, March 7, 2024

Happy Money In Action “ค่ายส่งสุขทางการเงิน เพื่อครอบครัวตำรวจไทย” วันที่ 2 รุก!! ให้ความรู้ หมดหนี้ มีออม โดยทีมคุณภาพจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 ณ The Cop Seminar อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จากที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผุดโครงการ Moey Management & Investment “ส่งสุขทางการเงิน เพื่อครอบครัวข้าราชการตำรวจไทย” ส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินและบริหารหนี้ สำหรับข้าราชการตำรวจไทยซึ่งครั้งนี้จัดเป็นปีที่ 4 โดยในแต่ละปี จะมีการจัดกิจกรรม Happy Money In Action “ค่ายส่งสุขทางการเงิน เพื่อครอบครัวตำรวจไทย”ขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ และมุ่งเน้นให้ความรู้ สร้างบุคคลต้นแบบและต้นกล้าทางด้านการเงินเพื่อส่งต่อแนวทาง หลักการในการปฎิบัติกับเหล่าเพื่อนข้าราชการตำรวจภายใต้สังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป โดยกิจกรรมค่ายในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2567 ณ The Cop Seminar อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และกิจกรรม Happy Money In Action “ค่ายส่งสุขทางการเงิน เพื่อครอบครัวตำรวจไทย” ในวันนี้ซึ่งเดินทางมาถึงวันที่ 2 นั้น นำทัพให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินและบริหารหนี้ จากทีมงานคุณภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณชยุต ปริญญาธนกุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,คุณกิตตินาถ นิติพล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,คุณธีรพัฒน์ มีอำพล นักกลยุทธ์ความมั่นคง บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เวลธครีเอชั่น อินเตอร์เนชั่ลแนล จำกัด และบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านที่ร่วมผนึกกำลังเข้าให้ความรู้ในวันนี้
โดย คุณชยุต ปริญญาธนกุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความรู้ในหลักสูตร “หมดหนี้ มีออม” ซึ่งการบรรยายในหลักสูตรนี้จะเน้นให้ความรู้ผู้เข้าร่วมอบรมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์หนี้สินของตัวเอง จำแนกหนี้ที่มีอยู่ว่าอยู่ในระยะสุ่มเสี่ยงระยะไหน พร้อมกระตุ้นให้ตระหนักถึงเป้าหมายหลักๆ ที่สำคัญในชีวิต ,ทบทวน 3 ขั้นตอน การวางแผนการเงินสู่วิถี Happy Money,พร้อมกระบวนการคิดลดหนี้ และสร้างรายได้เพิ่ม ซึ่งการอบรมในวันนี้จะแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็นกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะมีรุ่นพี่ที่เป็นบุคคลต้นแบบ จากรุ่นก่อนหน้านี้ที่ประสบความสำเร็จในการปลดหนี้และมีเงินออม อาทิเช่น ดาบตำรวจจิณณะ สอนอุ่น ผู้บังคับหมู่จราจร สภ.เมืองพัทยา ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบการพัฒนาทักษะด้านการเงินและการจัดการหนี้ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ปี2566  เป็นต้น
ด้าน คุณณฐิกา ปิตะนีละบุตร ที่ปรึกษาโครงการ Money Management & Investment และกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าวถึงโครงการที่จัดขึ้นว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ครอบครัวข้าราชการตำรวจเห็นภาพของปัญหาที่เป็นผลพวงของการเป็นหนี้และให้ตระหนักถึงการให้ความรู้ทางด้านการเงิน การออมในมิติต่างๆ และนอกจากโครงการแก้หนี้แล้วทางสมาคมแม่บ้านก็ได้ให้ข้อมูลพร้อมผลักดันการส่งเสริมการสร้างรายได้ไม่ว่าจะผ่านการจัดทำสินค้าเข้าร่วมกับโครงการ OPOP ที่จัดจำหน่ายผ่านทางร่านค้าสมาคมหรือแม้แต่โครงการอื่นที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวข้าราชการตำรวจ ที่กล่าวมาทั้งหมดเชื่อว่านอกเหนือจากการเข้าอบรมแล้วก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดการสร้างความมั่นคงในชีวิตด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย
สำหรับกิจกรรมในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่จะถึงนี้ (วันสุดท้ายของการเข้าค่าย)  ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ “Happy Money Success  Story เรื่องจริงที่คุณก็ทำได้ ผ่านทาง Facebook Fanpage: POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำตรวจแห่งชาติ ในเวลา 08.30-10.00 น.
No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages