สช. ขานรับนโยบายครูอุ้ม ออกประกาศเรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบ TGAT และ TPAT - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Monday, December 4, 2023

สช. ขานรับนโยบายครูอุ้ม ออกประกาศเรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบ TGAT และ TPAT

เพื่อให้นักเรียน ม.6 ในโรงเรียนเอกชนทบทวนและเตรียมความพร้อมในการสอบ

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 : นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวว่า จากข้อห่วงใยของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มีถึงนักเรียนที่จะต้องแบ่งเวลาเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนด โดยเฉพาะนักเรียนที่ขาดโอกาสจะไม่ได้ไปติวในที่ต่างๆ เหมือนเพื่อนคนอื่น อีกทั้งตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา Anywhere Anytime เรียนฟรี มีงานทำ "ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง" มีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ โดยผู้เรียนไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีระบบแนะแนวการเรียน (Coaching) และเป้าหมายชีวิต จึงมีดำริถึงการส่งเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้พร้อมเข้ารับการทดสอบวัดความถนัด ตามช่วงเวลาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2566

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จึงเห็นควรให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเข้ารับการทดสอบด้วยความมั่นใจ โดยให้โอกาสนักเรียนได้เรียนเสริมความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2566 โดยให้ถือว่านักเรียนมาเรียนตามปกติ และได้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) ได้กำหนดแนวทางให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และโรงเรียนเอกชนในระบบ ปฏิบัติดังนี้

1.ให้โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียน เรียนเสริมความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนตามความสนใจและความต้องการที่จะเติมเต็มความรู้
2.ให้โรงเรียนที่มีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยให้บริการนักเรียนทั้งใน และนอกโรงเรียนแบบไม่มีค่าใช้จ่าย
3.ให้โรงเรียนทุกแห่งมีมาตรการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรการป้องกันดูแลด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนตลอดช่วงระยะเวลาของการเรียนเสริมความรู้
4.ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด กำกับ ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

ทั้งนี้ (สช.) ได้ขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนเอกชนในระบบส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนและเตรียมความพร้อมในการสอบดังกล่าว โดยให้ถือว่านักเรียนมาเรียนมาเรียนตามปกติ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2566 ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้คู่บทเรียน ในรูปแบบ Online ที่ (สพฐ.) จัดขึ้น โดยจะมีวิทยากรมืออาชีพที่มีชื่อเสียงมาให้ความรู้ทาง OBEC Channel ทาง Youtube และ www.obectv.tv ระหว่างวันที่  4-7 ธันวาคม 2566 นายมณฑล กล่าวทิ้งท้าย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages