รรท.อธิบดีDSI มอบหมายผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ บรรยายหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 78 - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Wednesday, December 27, 2023

รรท.อธิบดีDSI มอบหมายผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ บรรยายหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 78

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ได้รับมอบหมายจาก พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มาบรรยายในหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 78 ภาควิชาการ ในหัวข้อ “บทบาทของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล” เพื่อให้ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ทราบถึง อำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยสังเขป คดีความผิดทางอาญาที่อยู่ในอำนาจสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตามวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรกำหนด โดยเสร็จสิ้นการบรรยายเมื่อเวลา 12.00 น.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages