DSI ร่วมประชุมเพื่อยกระดับควบคุม ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าเกษตรกับคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ ณ อาคารศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Saturday, December 16, 2023

DSI ร่วมประชุมเพื่อยกระดับควบคุม ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าเกษตรกับคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ ณ อาคารศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

สืบเนื่องมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการสอบสวนคดีการลักลอบนำเข้าเนื้อแช่แข็งเข้ามาในราชอาณาจักร ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ พันตำรวจตรีณฐพล ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายศักดินัย นุ่มหนู เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ ดังกล่าว ในเรื่องแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและศึกษาดูงาน ณ อาคารศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดยในการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและวิธีการดำเนินการนำเข้าเนื้อสัตว์ ผลไม้ และสินค้าเกษตรอื่นๆ เข้ามาในราชอาณาจักร ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ในการบริหารจัดการเพื่อยกระดับการควบคุม ตรวจสอบให้เข้มงวด โดยกำหนดมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าเกษตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานครั้งนี้ อาทิเช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมประมง กรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์ ฯลฯ
 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages