ผู้ถือหุ้นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดัง ยื่น DSI ตรวจสอบกรรมการบริษัทหวั่นซ้ำรอย STARK - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Tuesday, December 26, 2023

ผู้ถือหุ้นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดัง ยื่น DSI ตรวจสอบกรรมการบริษัทหวั่นซ้ำรอย STARK

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ได้มีกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มายื่นหนังสือขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษทำการตรวจสอบกรณีสงสัยว่าผู้บริหารบริษัทมีพฤติการณ์ ละเมิดสิทธิ์ผู้ถือหุ้น ด้วยการพยายามขายทรัพย์สินของบริษัทถึงร้อยละ 70 มูลค่านับ 10,000 ล้านบาท โดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและเห็นชอบ และการขายหุ้นดังกล่าวนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้อันเป็นสาระสำคัญในการที่ผู้ถือหุ้นมาลงทุน รวมทั้งมีการดำเนินการในลักษณะที่น่าสงสัยอีกหลายประการ ในลักษณะที่ยักย้ายถ่ายเท เงินและทรัพย์สินออกจากบริษัท เกรงว่าจะซ้ำรอยคล้ายบริษัท STARK
พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบในฐานะ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้รับหนังสือร้องเรียนและสอบถามข้อเท็จจริงเบื้องต้น “เนื่องจากเป็นการกระทำของผู้บริหารบริษัทมหาชนซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นนโยบายสำคัญของ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ต้องทำจริงให้ปรากฏเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจมหาชน หลังจากนี้จะมอบหนังสือให้กองบริหารคดีพิเศษ ประมวลเรื่องเสนอรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อส่งเรื่องไปยังกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ต่อไป” พันตำรวจตรี วรณันฯ กล่าว

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages