คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คนใหม่เข้ารับตำแหน่ง - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Wednesday, December 20, 2023

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คนใหม่เข้ารับตำแหน่ง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวร และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมกับวางช่อดอกไม้ ณ อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่นมาลากุล เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ดร.คณิต เขียววิชัย เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คนใหม่พร้อมด้วย รศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร,ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,ผศ.ดร.วชิระ จันทราช รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิเทศสัมพันธ์,อ.เอกชัย ภูมิระรื่น รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพันธกิจเพื่อสังคม,ผศ.ดร.วรรณวิสา บุญมาก รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และ อ.ดร.ชินัณ บุญเรืองรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีอาจารย์ณัฐดนัย บุตรพลับ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) และคณะผู้บริหาร, คณาจารย์,บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมพิธีและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่14 ธ.ค.2566 ที่ผ่านมา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดใจถึงการเข้ามาเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับโอกาสให้เข้ามาเป็นคณบดี คณะศึกษาศาสตร์เหมือนได้กลับมาดูแลบ้านหลังนี้ที่ตนเองรักมาก วาระ 4 ปีมีอะไรที่จะต้องทำอีกเยอะ สื่งแรกที่ตั้งใจทำก็คืออยากให้คณะศึกษาศาสตร์ พัฒนาเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครู สามารถสร้างครูต้นแบบ นี้คิอเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ เราต้องการครูที่สอนได้ทุกเรื่อง ตั้งแต่การใช้ชีวิตที่ไม่ฟุ่มเฟือย ที่สำคัญครูต้องจัดการกับชีวิตตัวเองให้ดีก่อน เมื่อชีวิตครูมีความสุข ไม่มีทุกข์ ไม่มีหนี้สิน ครูก็จะสามารถสอนลูกศิษย์ได้ดีอย่างแน่นอน
ดร.คณิตฯ กล่าวอีกว่า ตนยังมีอีกเรื่องที่อยากจะทำมาก ปลูกจิตวิญญาณของความเป็นครู โดยที่จะมีการนำครูที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ครูดีเด่นให้ มาเป็นครูต้นแบบ เอาเป็นกรณีศึกษาของความเป็นครู ทำเป็นระยะต่อเนื่อง ซึ่งนักศึกษาวิชาชีพ จะได้ซึมซับครูต้นแบบ เป็นแรงบันดาลใจที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
สร้างครูให้เป็นคนดี เชื่อว่าเป็นคนดีแล้วก็จะเก่งตามมา สร้างผู้นำสังคนครู ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลา 
และสิ่งสำคัญต้องสร้างคณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรแห่งความสุข (Workplace Happiness) บรรยากาศการทำงานต้องเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม มีเสรีภาพ มีการกระจายงานสู่ฐานราก และสภาวะแวดล้อมไม่เป็นมลภาวะ มีสวัสดิการที่ดีเพียงพอในการทำงานให้กับบุคลากร ทำงานแบบมีความสุข คณะศึกษาศาสตร์จะมีความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ (MOU) เพื่อบริหารจัดการให้บรรลุตามเป้าหมาย
อีกเรื่องที่มีความตั้งใจที่จะทำ คือขยายการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้เพียงพอ สำหรับเป็นแหล่งสังเกตุการณ์ของนักศึกษาที่เรียนในสายวิชาชีพครู นี้คือสิ่งที่อยากจะทำในวาระคณบดี 4 ปี ดังคำกลอนของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ที่ว่า

กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด 
การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น 
แต่ออกดอกคราวใด งานเด่น 
งานสั่งสอนปลูกปั่น เสร็จแล้วแสนงาม 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages